Home>Nyhet>Imponerende vindmøllepark
Et bilde som inneholder himmel, person, utendørs, dag Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Imponerende vindmøllepark

Imponerende mange deltakere, 45 totalt, var mandagskvelden med på Sirdal Bygdekvinnelags guidede tur til Tonstad Vindpark. «Bli kjent turen» var denne gangen med buss, ikke gåtur. For det er hele fem mil med veier i den nye vindmølleparken, som befinner seg i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner.

51 vindmøller er i drift. De har en høyde på 130 meter og rotorbladene er 142 meter mellom ytterpunktene. Vindmøllene har en maks hastighet på 300 km/t. Totalt skal de med 100 prosent produksjon kunne produsere strøm til 33.000 husstander.

Planleggingen startet i 2009. Utbyggingen og hovedarbeidet pågikk i tidsrommet 2012 til åpningen av vindparken i 2020. Vindmølleparken er fordelt på 26.000 dekar, opplyste guide og grunneier Leif Lindefjeld.

Foto: Leif Lindefjeld og Eva Snarli har en diskusjon om utbyggingen.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, vindmølle, utendørsobjekt

Automatisk generert beskrivelse

Kraftige vindmøller på 130 meters høyde.

Der er i dag et servicebygg hvor 10 medarbeidere jobber med service og vedlikehold. I tillegg er det en trafostasjon, som overfører strømmen til Ertsmyra.

Annonse

Tre veier fører inn til vindmølleparken, fra Sandvand, Oftedal og Espetveit. En del av de 45 grunneierne har dyrket og slår gras i området. I tillegg er det grunneiere som har dyr i sitt område, enten sauer eller kviger.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, person, personer

Automatisk generert beskrivelse

Deltakerne gikk opp på en høyde på Espetveit for å få en oversikt over vindmølleparken.

Veien er stengt vinterstid når det er snø. Da er det bare brøytet inn til servicebygget. Ellers må du ta deg fram med snøscooter eller andre vinterkjøretøy.

Under byggeperioden var det en del strid om den uberørte naturen og alle skader vindmøllene medførte. Grunneierne har hele tiden vært positive til dette prosjektet. I den uberørte naturen var det tre kraftige kraftlinjer som gikk her før utbyggingen starte. Etter utbyggingen kom den fjerde kraftlinjen.

Lindefjeld fremhevet også hvor mye lettere det var å gå på elgjakt nå med alle veiene i terrenget. Elgen søker veiene og er da lettere å finne. Det ble også opplyst om at det var mange gode fiskevann i dette område.

For å utnytte dette store området til mer kraftproduksjon er det signaler fra sentralt hold om at det er ønskelig med solcelleproduksjon i denne parken. Lindefjeld opplyste at arealet ved siden av brakkeriggen på Sandvand, var utpekt til et eventuelt område for produksjon av solcellepanel. Men her er ingen ting avgjort, det er så vidt kommet på planstadiet.

Tone Ø. Kvinen, leder for bygdekvinnelaget, takket for det store frammøte og interessen for denne bussturen. Hun takket også Lindefjeld for god guiding av vindmølleparken og utbyggingen som har foregått der.

Grunneierne hadde ungdyr gående på beite i sitt område.

Et bilde som inneholder bilvei, himmel, utendørs, gress

Automatisk generert beskrivelse

En trafostasjon overfører strømmen til Ertsmyra. Med 100 prosent produksjon er det strøm nok til 33.000 husstander.