Home>Front>Kommunen må på banen
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Kommunen må på banen

Sirdal og reiselivsnæringen trenger en progressiv markedsføring. Alle krefter må samles og vi må vokse sammen. Der må det bygges nødvendige relasjoner med kommunen for å få de på banen, sa Odd Kvinen under et medlemsmøte tirsdag i Sirdalsferie eller VisitSirdal365 som det heter nå.

Ingvar Sele, styreleder i Sirdal Næringsforening, oppfordret medlemmene til å tenke helhet. – Vi er en langstrakt kommune på over ti mil, og da gjelder det å få med alle, sommer som vinter, sa han.

Thomas Hukkelås, ny leder for VisitSirdal365, hadde invitert til medlemsmøte i Sirdal Huskyfarm. Han har 25 års erfaring fra reiseliv, mesteparten fra Svalbard. 15 medlemsbedrifter deltok tirsdag på møtet, der agendaen var;

  • Hvem er vi ? Hvem skal vi være?
  • Visjon
  • Hva er gjort ? Hva prioriteres ?
  • Sosiale medier
  • Hovedfokus i tiden som kommer

Hukkelås opplyste at han hadde vært i møter med kommunen. Han synes det er helt naturlig at Sirdal kommune bør delta i utviklingen av Sirdal som turistdestinasjon. VisitSirdal365 skal være kommunens viktigste og fremste organ.

  • Skal vi få med kommunen, må vi levere. Historisk har vi ikke levert og har derfor heller ikke fått anerkjennelse, sa Kvinen, som oppfordret til å jobbe bevisst for å bedre forholdet til kommunens administrasjon og politikere.

Hukkelås føler VisitSirdal365 er et minimediebyrå og kontaktpunkt for utviklingen i Sirdal. Han vil gjerne utvikle sosiale medier, som er og blir viktig i fremtiden. Det er komplekst og tidkrevende og da trenges det kompetanse, helst i egen organisasjon, til å videreutvikle det området.

Foto: Thomas Hukkelås presenterte VisitSirdal365.

Annonse

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, personer

Automatisk generert beskrivelse

Stor interesse blant medlemsbedriftene.

Ordet Visit er viktig i googlesøk. Med Visit i navnet på organisasjonen får en mye gratis. Det viser seg særlig for alle de som søker noe omkring Lysefjorden, blant annet.

  • Sirdalsdagene er et viktig arrangement som har holdt på i 31 år. Det er umenneskelig for en person å dra dette lasset alene. Neste år bør vi ha en prosjektgruppe som samles og utvikler arrangementet, sa Hukkelås.

Mange medlemmer etterlyste mer satsing på aktiviteter om sommeren. Sammenlignet med andre turiststeder i Norge, foregår det mye mer satsing på sommeren enn det som skjer i Sirdal. Spesielt innenfor sykkel. Ellers ble det nevnt heisbasert aking, skøytebane, badstue og isbading, for å nevne noe.

Øystein Tjørhom, leder i Sirdal Skisenter & Sommerpark, ønsket digital markedsføring med en felles portal på internett, i tillegg til tavler plassert strategisk langs fylkesveiene.

Hukkelås oppfordret medlemmene til å spille hverandre gode. Ikke krangle og syte overfor det andre gjør, eller ikke gjør. Øystein Tjørhom ville at medlemsbedriftene skulle fortelle hva de holder på med, slik at alle vet om hverandre. Det ble enighet om en samling før hver sesong.

Odd Kvinen hadde gjerne den spenstigste ideen: – Hvorfor ikke lage en skiløype fra Ådneram til Tjørhom, så kan tverrdalene kobles til denne 20 kilometer lange løypen. Det hadde vært noe for den spredte hyttebebyggelsen.