Home>Front>Lederskifte i kommunen
Front Nyhet Nyhet forts.

Lederskifte i kommunen

Sirdal kommune er inne i et lederskifte i administrasjonen. Aud Sunniva Fuhr kom ved årsskiftet fra Valle kommune som ny kommunedirektør. For en måned siden begynte Siv Ragnhild Bjerga (54) som virksomhetsleder økonomi.

Bjerga kom også fra Valle kommune hvor hun hadde samme ansvaret. Der startet hun i 2018 og var før den tid i Finnøy kommune. Hun ukependler til Halsnøy, som er blitt en del av Stavanger kommune (før Finnøy kommune).

Arne Fredriksen hadde permisjon fra stillingen som økonomisjef, han slutter denne uken i Sirdal kommune.

Kenneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg og eiendom, sa opp sin jobb i kommunen i august. Han er bosatt i Eigersund kommune.

Marit Aurset, leder for sentralarkivet i kommunen, har sin siste arbeidsdag i kommunen på fredag. Hun slutter for å pensjonere seg.

Kommunedirektøren mangler virksomhetsleder for HR/personal og organisasjonsutvikling før den nye toppledergruppen er på plass. Hun regner med at den stillingen skal være besatt før året er omme.

Annonse

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Ny virksomhetsleder økonomi, Siv Ragnhild Bjerga.