Home>Nyhet>Områdetrening fra fredag
Nyhet Nyhet forts.

Områdetrening fra fredag

SiraKvina HV-område skal gjennomføre øvelser med base i Kvinesdal i tidsrommet 16 – 23. september. Det kan også forekomme militær aktivitet i Flekkefjord, Sirdal og Hægebostad i nevnte periode. Øvelsen vil bli gjennomført gjennom hele døgnet.

300 millioner i ekstrabevilgninger fra Regjeringen gir Heimevernet en travel og god treningshøst. Høsten i år skulle egentlig vært rolig uten nevneverdig aktivitet. Men på grunn av ekstrabevilgninger fra Regjeringen har HV fått en aktiv høst.

Major Hans Borgfjord er sjef operasjoner i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. I starten av september var fem områder ute på trening. Sju HV-områder med totalt 700 soldater skal inn til områdetrening 16. september – 23.september.

– Det er gledelig at Heimevernet har fått 300 millioner kroner ekstra å trene for. De 12 områdene vi trener nå i høst hadde vi i utgangspunkt ikke økonomi til å trene. Med den ekstra bevilgningen kan vi gi soldatene det antall treningsdager Stortinget har bestemt, forklarer Borgfjord.

Han forteller videre at økonomien de siste årene har ført til at mange soldater bare har trent tre til fire dager i året, selv om treningsrammen er seks dager for soldater og ni for befal.

– Akkurat nå har vi årlig trening, da trener områdene på egne planer som objektsikring, sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid, sier Major Borgfjord.

Annonse

Under høsttreningene jobber områdene selvstendig og øver på egne planer. Områdesjefene setter opp egne øvingsmål sammen med sjefsersjantene sine og trener på momenter som løfter kvaliteten på områdene.

Det må påregnes militær trafikk, støy, skyting og synlig væpnet soldater i perioden. HV-08 anmoder alle om å vise aktsomhet og hensyn.

Foto: Det blir områdetrening for Heimevernet i Sirdal en uke fra fredag. Foto: Karen Gjetrang.