Home>Front>Startet graving til ny Jokerbutikk
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Startet graving til ny Jokerbutikk

Gravearbeidene til den nye Joker-butikken i Suleskard er kommet i gang. Det vil bli samme vareinnhold og markedsføring for denne butikken som for Joker Sinnes. Fjellbutikken vil da løfte seg opp noen hakk fra dagens vareutvalg og lokaler.

Anne May Sirekrok, daglig leder for Fjellbutikken, håper de nye lokalene kan tas i bruk til vinterferien. Det betyr i slutten av februar. Når grunnarbeidene er ferdige, skal bygget reises i stålkonstruksjon og elementer.

Det er Perry og John Haugen som eier tomten hvor den nye butikken skal føres opp. De skal, sammen med Anne May og Geir Terje Sirekrok, eie lokalene i det nye Brendaneset eiendomsselskap AS. Selskapet vil da feste tomt hos John Haugen.

Selve driftsselskapet er det de fire ovennevnte som eier, sammen med Tom Ådneram. Det blir en tredjedel på hver.

Fjellbutikken fra 2004 har «vokst» ut av sine lokaler. Dagens lokaler er 130 kvadratmeter og har 35 kvadratmeter lagerlokaler. I de nye lokalene skal det bli 330 kvadratmeter butikklokaler og 130 kvadratmeter lagerlokaler.

Foto: Hauge Maskin har startet gravearbeidet for den nye Jokerbutikken i Suleskard. I bakgrunnen ses krysset der fylkesvei 450 kommer ned fra Suleskard.

Annonse

Denne skissen viser situasjonskart over butikklokalene. Til høyre fylkesvei 450 fra Brokke. På utsiden kommer det bensinpumpe og lademuligheter for el-bil.

Dagens lokaler eies av Favoritthytten. Plasseringen av den nye butikken vil bli plassert på det ledige jordet der fylkesvei 450 kommer ned fra Suleskard. I krysset er det også tømmeplass for IRS Miljø med nedgravde dunker.

  • Vi håper å bli «porten» fra øst, som ønsker turistene velkommen til Sirdal, når de kommer ned Suleskardveien sommerstid, sier Anne May.

Eierne har spurt Sirdal kommune om de vil leie toalettlokalene, slik at det kan bli et offentlig toalett. Nå finnes det ikke slike lokaler i Suleskard/Ådneram-området. I dag nyttes privateide Suleskard Fjellsenter sine lokaler.

Fjellbutikken har de siste årene hatt en sterk vekst. Omsetningen i 2021 var på 11,3 millioner kroner (netto). Nybygget er kalkulert til å koste over 20 millioner kroner.

Sirdal kommune har gitt Fjellbutikken rammetillatelse for oppføring av nybygget. Bygningen vil ha et bebygd areal på 792 kvadratmeter (BYA).

Agder Fylkeskommune har godkjent avkjørsel fra fylkesvei 450 til de nye lokalene. Bygget vil tilknyttes kommunalt vann- og avløp.

Flomsikring er også ivaretatt og bygget plasseres på kote 570,5. Bygget må heller ikke plasseres nærmere vassdraget enn 18,3 meter.

  • Det skal bli herlig med mer plass. Kapasiteten er helt sprengt når det er ferier som romjulen, vinterferien og påske. Da har vi ikke kapasitet til å plassere alle varene, sier Anne May Sirekrok, og legger til at det i tillegg blir garderober, kontor og oppholdsrom for de ansatte i det nye bygget.

Anne May Sirekrok gleder seg til nye lokaler.