Home>Front>Strømprisene skremmer hytteeiere
Front Hytter Nyhet Nyhet forts.

Strømprisene skremmer hytteeiere

Fritidsboliger kvalifiserer ikke til strømstøtte. Det skremmer mange hytteeiere, og spørsmålet blir om de skal bruke fritidsboligen eller ikke. Det kan bli for dyrt. Flere hytteeiere er blitt mer bevisste. Skrur av utelyset. Bruker hytta mindre. Det kan vi se av trafikken. Samtidig rapporteres det om mindre strømforbruk og mindre handel.

Når vintersesongen snart starter, vil det være behov for mer strøm og varme. I Sirdal finnes det 4.600 fritidsboligenheter. På landsbasis er det hele 445.000 fritidsboliger. Politikerne diskuterer om det skal bli strømstøtte eller ikke. Foreløpig ser det ut til å være langt unna. Alpinanleggene er spent på hvordan sesongen vil bli. Det samme er butikkene og spisestedene.

Omsetningssvikt

Joker Sinnes har i månedene juni, juli og august hatt en omsetningssvikt på to millioner kroner sammenlignet med forrige år, bekrefter Geir Helge Tjørhom, som er eier av butikken sammen med Gerd Madland.

  • Det er betydelig dårligere enn tidligere og langt færre besøkende. 2020 og 2021 var to usedvanlig gode år på grunn av mange besøkende grunnet korona-pandemien. Sammenligner vi med 2019 som var siste normale år, er omsetningen økt med to millioner kroner for samme periode, sier Tjørhom.

Butikken selger ved i 40-kilos sekker og det koster 129 kroner pr sekk. En 11-kilos gassflaske koster nå 329 kroner ved påfyll.

Foto: Geir Helge Tjørhom hos Joker Sinnes selger 40 kilos sekker med ved for 129 kroner.

Annonse

Sirdal er heldig som har næringsstrøm til 28 øre pr kWh til alpinanleggene.

Næringsstrøm

Øystein Tjørhom, daglig leder for Sirdal Skisenter (Tjørhomfjellet), er glad for at det finnes næringsstrøm i Sirdal kommune til 28 øre pr kWh.

  • Det gir oss muligheter for å produsere snø og holde drift av anleggene i gang til en rimelig strømpris. Så er det bare å håpe på at turistene kommer og bruker anleggene til vinteren, sier Tjørhom.

Mindre trafikk

Passeringene på fylkesvei 450 ved bommen på Øvstabø viser at det denne sommeren har vært mindre trafikk i juli og august.

I juli var det 5.552 færre biler eller 8,7 prosent som passerte bommen sammenlignet med samme måned i 2021.

I august var det enda større avvik med hele 11.092 eller 20,5 prosent færre passeringer sammenlignet med august i fjor.

Mindre strømforbruk

Forbruket på hyttene er også gått tilbake siden 2021. Vi har utfordret Agder Energi til å se på strømforbruket for hyttene i Sirdal. Alle målepunkter klarer ikke være med i sammenligningen, men omkring 3.700 hytter deltar. Da viser forbruket en reduksjon på 26,2 prosent eller 7,49 kWh pr døgn. På landsbasis er reduksjon på 22,3 prosent.

For å ha samme perioder, er det sammenlignet mellom 1. januar til 1. september, åtte måneder.

Det totale strømforbruket i Norge, eksklusiv fysiske tap i strømnettettap, var 127 TWh i 2020 og 132 TWh i 2021. Det totale strømforbruket i Norge til og med august 2022 var 83,4 TWh. Totalforbruket til og med august økte med 4,5 prosent fra 2020 til 2021 men har sunket tilbake til 2020-nivået i 2022, skriver Elhub i sin månedsrapport for august.

Strømnettet er delt inn i fem områder:

  • Østlandet (NO1)
  • Sørlandet (NO2)
  • Midt-Norge (NO3)
  • Nord-Norge (NO4)
  • Vestlandet (NO5)

Inndelingen av strømsonene i Norge. Sirdal tilhører NO2.

Forbruket for fritidsboliger økte med 21,5 prosent fra januar – august 2021 i forhold til samme periode i 2020. I 2022 er totalforbruket for fritidsboliger redusert med 22,3 prosent sammenlignet med 2021 og med 5,5 prosent sammenlignet med 2020. Forskjellene mellom prisområdene er store. Gjennomsnittsforbruket så langt i 2022 er redusert med 12,6 prosent sammenlignet med 2020 i NO2 mens det har økt med 4,4 prosent i NO4.


Gjennomsnittsforbruk fritidsboliger NO2

Gjennomsnittsforbruk fritidsboliger NO4

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub som ble satt i operativ drift i februar 2019.

Varmepumper

I løpet av helgen ble det observert mange biler med tilhenger med ved. Vinteren forberedes på mange hold. Andre skifter over til varmepumper. Modalsli Rør i Sirdal har det svært travelt med å montere nye varmepumper.

  • Nå går det unna på varmepumper, for å kunne redusere strøm-regningen. Vi har solgt 30 pumper siden ferien og ytterligere 46 varmepumper er bestilt for montering i hytter, sier Sveinung Stuhaug hos Modalsli Rør AS. – Nå monteres det 2-4 varmepumper daglig.

Det er mange hytter som får montert varmepumpe for å redusere og styre strømforbruket bedre.