Home>Nyhet>Strømstøtte på 5.000 kroner
Nyhet Nyhet forts.

Strømstøtte på 5.000 kroner

Sirdal kommune legger dette året opp til en strømstøtte på 5.000 kroner til hver innbygger. Totalt er det 1.801 innbyggere i kommunen og det betyr da en kostnad på ni millioner kroner.

Formannskapet og kommunestyret skal behandle denne saken på torsdag. Dette er et tilskudd til kompensasjon for høye strømpriser. Vilkåret for utbetaling er folkeregistret adresse i kommunen 31. august.

Utbetalingen vil skje etter samme mal som i desember 2021. Innbyggerne må levere skjema i papirform eller digitalt innen 9. oktober. Kompensasjonen finansieres fra disposisjonsfondet.

Kommunen forventer på et senere tidspunkt økt utbytte fra kommunens eierandel i Agder Energi, og økte inntekter fra salg av konsesjonskraft, som følge av høye strømpriser.

Foto: Høye strømpriser kompenseres med strømstøtte.