Home>Front>«Villferdsel» gjør reinen sårbar
Front Nyhet Nyhet forts.

«Villferdsel» gjør reinen sårbar

Reinstammen vi har i vårt verneområde er rødlistet og har fått dårligste karakter. Vi har Europas sørligste stamme og nye hytter og løyper påvirker hverdagen for villreinen, sier Per Øyvind Grimsby, som tok opp problematikken i et spørsmål i Sirdal kommunestyre torsdag.

  • Jeg kaller det «villferdsel» og det gjør at dyrene blir sårbare. Vi bør ta en status over hytteutbyggingen i vår kommune, og gjerne resten av nabokommunene.

Grimsby vil gjerne ha dette tema opp til diskusjon i kommunestyret. Selv om det ifølge kommuneplanen er avsatt arealer til utbygginger, bør det gjerne revideres og vurderes på nytt. Det gjenstår fortsatt 1.500 ubebygde hytter i denne arealplanen. Ikke minst bør dette vurderes når detaljer og reguleringsplaner skal iverksettes. Da kan det gjøres endringer.

  • Det skjer ingen ting med løypenett og nye planer for hytter. Øyuvsbu er et eksempel på hvor det har vært snakket i 23 år om flytting av hytte og løypenett. Det er uholdbart.

Foto: Villreinstammen i verneområdet er truet.

Per Øyvind Grimsby mener lokalpolitikerne må ta ansvar og værne om villreinstammen.

  • Som lokalpolitikere må vi ta vårt ansvar. Vi må ta ansvar for reinsdyrene og naturen. Det er vår oppgave. Reinsdyrene er et symbol for Sirdal og vår heiekultur. Det er sjelen. Derfor flyttet jeg til Sirdal. Vi må gå i bresjen og ta grep.

Grimsby sitter i «glasshus» siden han er deleier og aktiv med Sirdal Safari & Adventyres. De driver med guidede turer i verneområdet. Han reagerer på turister som springer etter reinsdyrene for å ta bilder av dem.

Per Øyvind har master innenfor dette faget og kjenner spesielt godt til reinsdyrene. Han har vært med i utvalg og forskning, og han brenner for å ivareta levekårene for reinsdyrene.

Annonse

  • Guidede turer bør gjennomføres med utdannede personer som har kjennskap og kompetanse til reinsdyrenes levemåte. Det må en sterkere styring og regulering av turismen i villreinområdene, ,sier Grimsby i en samtale etter kommunestyremøtet.

Grimsby ønsker mer og bedre ordnede forhold, hvor en kan skjerme områder for ytre påvirkninger.

  • Truslene er overhengende og nå går det mot blodrødt, hvis en ikke gjør tiltak snarest, sier Grimsby.