Home>Nyhet>Hverdagshelter
Et bilde som inneholder innendørs, person, tak Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Hverdagshelter

Kate og Steinar Tjomlid fra Tonstad ble denne uken utnevnt til «Årets hverdagshelt» av Sirdal Bygdekvinnelag. Det er første gang prisen ble utdelt.

 • Dette gjør vi for å løfte fram og synliggjøre hverdagshelter i vårt lokalmiljø. Prisen skal bestå av en gave, samt «heder og ære». Styret har i felleskap foreslått visse kriterier som skal ligge til grunn for en slik pris, sier styreleder Tone Østtveit Kvinen.
 • Vi vil imøtekomme innspill til nominasjon og begrunnelse. De nominerte vil bli diskutert i fellesskap på et styremøte som så gjør en utvelgelse av de nominerte.

Definisjon fra ordboka:

En hverdagshelt er en alminnelig, hverdagslig person som (i det stille) utfører en (enkeltstående) heltedåd. En person som tappert og selvoppofrende utfører og utholder hverdagslige gjøremål.

HVERDAGSHELT 2022

 • Kate og Steinar har et stort hjerte for ALLE
 • De har i mange år hatt et brennende engasjement for andre mennesker og skaper møteplasser der alle blir inkludert med åpenhet og varme
 • De går på hjemmebesøk til de som trenger omsorg og trøst
 • Har i mange år besøkt beboere på Sirdalsheimen, spesielt de som ikke får så mye besøk
 • De deler raust av sin kompetanse innen biologi, geografi og lokalhistorie til alle aldersgrupper
 • Er svært opptatt av biologisk mangfold, bærekraft og å ta vare på naturen
 • Er en stor ressurs og trygghet for mange som flytter til Sirdal og spesielt de som kommer fra andre kulturer
 • Hjelper personer med ulike gjøremål
 • Kate og Steinar har et unikt engasjement med «Hold Sirdal Ren» der de daglig plukker søppel langs veiene
 • Kate og Steinar Tjomlid er et forbilde for mange og verdige vinnere av «Årets Hverdagshelter» 2022

Østtveit Kvinen opplyser at det kom inn sju kandidater med begrunnelse til styret.

Under årsmøtet ble Tone Østtveit Kvinen gjenvalgt som leder. Øvrige medlemmer av styret er Åsne Lilledrange Fjeldsaa og Frøydis Kvinen (gjenvalgt). Gro Nilsen og Monica Ovedal (nye). Varamedlemmer er Siri Fidjeland (gjenvalgt) og Anne Grete Ådneram (ny).

Annonse

Foto: Tone Østtveit Kvinen (til venstre) overrekker prisen til Kate Tjomslid.