Home>Nyhet>Betalingsvilligheten er lav
Nyhet Nyhet forts. Skiløyper Sport Turløyper

Betalingsvilligheten er lav

Betalingsvilligheten til å betale løypebidrag til Sirdalsløyper er dessverre mye lavere enn styret hadde håpet på. Dette går fram av årsmeldingen for Sirdalsløyper, som hadde årsmøte på fredag.

1.567.123 kroner kom inn som frivillig løypebidrag mot budsjettert 1,7 millioner kroner. Tilskudd fra Sirdal kommune er på 750.000 kroner.

  • Et godt løypenett er viktig både for kommunen, innbyggerne, hytteeiere og næringslivet, med reiselivet i spissen. En stor takk til dere som bidrar økonomisk, slik at vi kan gjøre jobben vår. I 2022 ser vi dessverre at betalingsvilligheten til å betale løypebidrag er mye lavere enn vi skulle ønske, skriver Stine Haugland, styrets leder og fortsetter:
  • Vi håper at hyttefolket og brukere av løypene ser nødvendigheten av det frivillige bidraget. Dette er helt nødvendig for å kunne opprettholde en bærekraftig drift av løypenettet, samt utbedringer og vedlikehold av tur- og sykkelstier.

Foto: Løypekjørerne gjør en stor innsats for å ha gode løyper. Foto: Åge Haugen.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Avtroppende styreleder, Stine Haugland.

Kostnadene med løypekjøring i forrige sesong var totalt 2.310.000 kroner. Kjørere var Haugen AS og Geir Magne Hadland og Morten Almås.

  • Sirdal er først og fremst en «hyttekommune» og en del av næringslivet vårt består av bedrifter som hører til utenfor kommunen vår, og som pendler inn til Sirdal. Det som binder oss sammen og gjør oss til reiselivsbedrifter, er det faktum at vi lever av mennesker på reise; turister, hyttebefolkning, yrkes-reisende, kurs- og konferansegjester, skriver Lone Stormoen, daglig leder i Sirdalsløyper. Hun skriver videre:

Lone Stormoen slutter som daglig leder.

Annonse

Disse reiselivskundene etterspør helhetlige produkter, hvor overnatting, servering, transport og opplevelser ofte inngår. Verdien av en bussreise til Sirdal er avhengig av hva slags tilbud som finnes, og kundenes betalingsvillighet for en hotellseng avhenger av om det finnes skiheis, gode restauranter og et godt løypenett. I enda større grad er verdien av de enkelte reiselivsproduktene avhengig av ikke kommersielle natur- og kulturgoder i området.

Sti- og løypenettet er en slik fellesgode, som er til glede for kundene våre og som skaper attraksjonskraft i markedet. Dersom vi ikke har en fungerende fellesgodemodell for dette og ingen vil betale for stier og løyper, vil det heller ikke bli noe tilbud til kundene.

Dermed svekkes attraksjonskraften i markedet, noe alle i Sirdal taper på, ikke bare de kommersielle bedriftene, men også hytteeiere, lokalbefolkning, grunneiere og kommunen.

Det er ofte en sterk sammenheng mellom et godt sted å bo og et godt sted å besøke. På de mest vellykkede reisemål i Norge har det vært en økende erkjennelse av at det en kaller kunderettede fellesgoder også er viktig for et godt lokalsamfunn.

Det betyr at reiselivet, lokalbefolkning og kommunen ofte har felles interesse i at goder blir produsert.

Vi står også overfor store utfordringer i Norge knyttet til livsstil. Vi er for lite i aktivitet og stressende og usunn livsstil gir masse mennesker psykiske problemer. Friluftslivet gir en unik kombinasjon av fysisk aktivitet, naturopplevelser, ro, stillhet og gode sosiale arenaer slik at hele menneskets helse og livsstil fremmes.

Sett i lys av et folkehelseperspektiv har det vært viktig for oss å få på plass en langsiktig modell for fellesgodefinansiering i Sirdal.

Sirdal er i dag en arena hvor store areal blir benyttet til friluftsaktiviteter. Fellesgoder er normalt kjennetegnet ved et gratispassasjerproblem Problemet går ut på at når en oppgave er utført – et gode er produsert – er det umulig å ekskludere noen fra å bruke det. Dermed mangler fellesgodets interessenter insentiver til å finansiere godet.

Vi ser det som veldig viktig å gi rom for hytteboerne/deltidsinnbyggerne slik at de kan ta større del i lokalsamfunnet og utviklingen. Mange av disse sitter på kompetanse, nettverk og ressurser som vil være viktig for å lykkes med fellesgodemodell for Sirdal.

Gode løyper er et fellesgode alle må betale for.

Det nye styret består av Svein Malde (Fåråsen hytteforening), Torbjørn Stokland (Smådalsåsen Velforening), Siri Fidjeland (grunneier Fidjeland), Anders Tjørhom (grunneier Tjørhom), Johan Eiane (Sageneset Feriesenter), Martin Larsen (VisitSirdal365), Tor Inge Larsen (Egersund Eiendom) og Laila Helleberg (Soleiknuten Eiendom).

Styret etablerer seg i løpet av november og velger ny styreleder.