Home>Front>Boligtomter forsinket i Knausane
Front Nyhet Nyhet forts.

Boligtomter forsinket i Knausane

Ferdigstillelse av de 16 kommunale boligtomtene i Knausane på Tonstad blir omkring et halvt år forsinket. De skulle vært klare 1. november. Dette opplyser Steinar Haugen, prosjektleder i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Forsinkelsene skyldes flere forhold. Først var det størst fokus på å få ferdig tomta til fotballhallen innen 1. juli i år. Det klarte de.

Den neste store utfordringen var å flytte en høyspentlinje og fjerne mastene for å legge i kabel. Dette skulle vært ferdig i februar, men ble forsinket og ikke ferdigstilt før i juni.

Så oppstod noe forunderlig. Fjellet, der boligtomtene skal være, var et lagdelt fjell. Det har en ikke opplevd på Tonstad tidligere. Dermed var det løst fjell og fjellsikring måtte iverksettes, sier Haugen.

Tomtene må dermed fundamenteres, støpes og sikres. Vann, avløp og veier går etter planen.

  • Tomtene skal klargjøres og leveres grovplanert, cirka en halv meter under ferdig golv, sier Haugen.

Knausane boligfelt er oppført med 14,2 millioner kroner i budsjettet. Hittil er det brukt 14,7 millioner kroner. Hauge Maskin har grunnarbeidene for fotballhallen og boligfeltet og der er kontraktsummen 22,6 millioner kroner.

Annonse

Sirdal kommune kjøpte for to år siden det 134 dekar store området, som var regulert til 90 boligtomter. Så er det foretatt omregulering etter at tomt til fotballhall ble aktualisert i dette området. Kommunen betalte ti millioner kroner for tomta.

Boligfeltet skulle vært klart 1. november, men Haugen håper og tror det vil være klart i mars/april neste år. Alt avhenger hvordan vinterværet blir.

Foto: Boligtomtene må sikres og fundamenteres.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Denne kartskissen viser høyspentlinje, trase for kabel og 16 boligtomter.