Home>Nyhet>Hastevedtak kostet 5,5 millioner
Nyhet Nyhet forts.

Hastevedtak kostet 5,5 millioner

5,5 millioner kroner utgjør Sirdal kommunes totalkostnad for saken om at en utenlandsk gravid statsborger skulle tvangsinnlegges for avrusning. 15. mai 2020 ble det gjort et hastevedtak i kommunen, og det pågikk en heksejakt i fire uker.

I kommunens tertialrapport for 2. kvartal skrives det: Totalkostnad for personal- og erstatningssaker utgjør totalt om lag 5,5 millioner kroner fordelt på

erstatning, forlik, juridiske kostnader og kompensasjon i oppsigelsestiden.

Sirdal kommunestyre godkjente erstatningsavtalen torsdag 16. juni i lukket møte for offentligheten. Avtalen var å betale Lars Enok Wang og samboer i underkant av tre millioner kroner i erstatning. At totalbeløpet er blitt så høyt, skyldes blant annet at kommunen måtte bruke juridisk bistand ved advokat Bjørn Stordrage i denne saken. I tillegg har kommunelegen som behandlet saken sluttet.

Samboerparet fikk i november 2020 en sønn og han er frisk og rask. De har hatt to tøffe år, etter at heksejakten startet.

Vi gjengir nedenfor deler av saksgangen av denne saken med å gjengi innledningene av sakene som Sirdalmedia har skrevet om siden 27. mai 2020.

Annonse

Jakter gravid kvinne for tvangsinnleggelse

Kommunelegen og enhetsleder for helse opprettholder hastevedtaket fra 15. mai om at en utenlandsk gravid statsborger skal tvangsinnlegges for avrusning ved Borgestad klinikken i Skien. Flere blod- og urinprøver viser at det ikke er grunn til å mistenke henne for å være alkoholiker.

Begrunnelse for vedtaket:

Det er stor fare for fosterskade som følge av daglig alkoholinntak, noe som har vist seg vanskelig for pasienten å klare seg uten. Pasienten utsetter fosteret for fysisk helseskade ved omfattende og vedvarende misbruk.

Frivillige tiltak har vært prøvd som ikke har ført fram. Lege har prøvd å inngå avtale om frivillig urinprøvetaking/blodprøvetaking og hun fikk tilbud om frivillig innleggelse 12. mai 2020 som hun ikke ville være med på.

Kommunen vurderer at kvinnen ruser seg på en slik måte at det er overveldende sannsynlighet for at fosteret blir skadet.

Kommunen ønsker å skjerme kvinnen mot muligheten for ytterligere inntak av alkohol gjennom en innleggelse i institusjon etter hot § 10-3.

Kommunen og legen brøt loven

Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven på flere punkter da en gravid kvinne ble forsøkt tvangsinnlagt for påstått alkoholisme, fastslår Statens helsetilsyn. Legen får advarsel, og kommunen blir satt under videre tilsyn.

16 måneder etter at Statens helsetilsyn ble varslet om saken, er konklusjonen klar: Sirdal kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på fire punkter. Kommunelegen har brutt helsepersonelloven på to punkter.

    • Vi er veldig fornøyd med konklusjonen fra Helsetilsynet. Vi har visst fra dag en at dette bare var tull, og at vi ikke hadde gjort noe galt. Men det har vært ekstremt tungt å vente så lenge på å få bevis på at vi hadde rett hele tiden, uttalte Lars Enok Wang samboeren til kvinnen og far til barnet, som ble født 30. november 2020. Kvinnen, som er fra Skottland, ønsker fortsatt å være anonym.

Nå har altså Helsetilsynet konkludert i to rapporter, en for legen og en for kommunen. Tilsynet har hentet inn dokumentasjon og uttalelser fra alle involverte, deriblant Statsforvalteren i Agder og Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (Ara) ved Sørlandet sykehus. Legen hevdet at hun hadde støtte fra dem i sin vurdering.