Home>Kommunen>Indre Hauan 2 millioner dyrere
Et bilde som inneholder hus, utendørs, bygning, himmel Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Kultur Nyhet Nyhet forts.

Indre Hauan 2 millioner dyrere

Restaureringen av Indre Hauan bygget er blitt to millioner kroner dyrere enn budsjettert. Det kommer i tertialrapport to for Sirdal kommune. Nå er det brukt 5.843 millioner kroner, mot budsjett på 3.750 millioner kroner

Investeringsbudsjettet er på 130.995 millioner kroner for 2022. Ved utgangen av august er det brukt 73.802 millioner kroner.

Den største posten er fotballhallen med 52,1 millioner kroner i budsjettet. Ved utgangen av august var det utbetalt 31,8 millioner kroner. Hallen skal være ferdig ved utgangen av januar 2023.

Foto: Restaureringen er blitt dyrere for Indre Hauan bygget.

Et bilde som inneholder fjell, himmel, utendørs, område

Automatisk generert beskrivelse

Fotballhallen er i rute. 52,1 millioner kroner er ført opp i budsjettet.

Til grunnarbeid av Knausane boligfelt er det budsjettert 14,2 millioner kroner. Det er brukt 14,7 millioner kroner ved utgangen av august.

Annonse

Egenandel flomsikringstiltak Tonstad er det brukt fem millioner kroner av 10 millioner kroner budsjettert.

Pumpestasjoner Suleskard er utbetalt med 3,5 millioner kroner. Det var en tiltaksplan fra 2021 og ikke noe var budsjettert.

I tillegg er en reservepott for Sinnes skule utbetalt med 2.570 millioner kroner.