Home>Front>Lederskifte hos Sira-Kvina
Front Nyhet Nyhet forts.

Lederskifte hos Sira-Kvina

Mandag overtar Magne G. Bratland som ny administrerende direktør ved Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad. Han blir den fjerde lederen for kraftselskapet etter stiftelsen 4. oktober 1963.

Gaute Tjørhom forlater sjefsstolen. De to direktørene før Tjørhom var Johan Baade-Mathiesen (1963 – 1993) som ledet selskapet helt fra etableringen på Tonstad og Lars Audun Fodstad (1993 – 2008). Fodstad var driftssjef i selskapet fra 1975.

Kraftselskapet ble satt i drift 1. oktober 1968. Siden den gang er det blitt seks byggetrinn og åtte kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin. Sira-Kvina leverer i dag fem prosent av Norges produksjon av kraft med 7.080 GWh fordelt på 16 turbiner.

Foto: Magne G. Bratland var innom hovedkontoret på Tonstad sist uke for å hilse blant annet på Gaute Tjørhom.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Magne G. Bratland er ny sjef for Sira-Kvina Kraftselskap AS. Foto: Haugaland Kraft.

Den nye sjefen kommer fra Nesflaten i Suldal. Da han fikk jobben som ny leder for Sira-Kvina, uttalte han til Sirdalmedia:

Annonse

 • Når jeg er født og oppvokst med høyspentlinjer over hodet, er det ikke rart at jeg har valgt min karriere innenfor dette fagfeltet.
 • Da denne stillingen ble utlyst hadde jeg veldig lyst på denne jobben. Flotte anlegg og kompetente medarbeidere fristet. Her vil jeg gjerne være med på å utvikle bedriften videre.

Oppvokst på Nesflaten

Bratland kommer fra Nesflaten (innerst i Suldalsvatnet) i Suldal. Etter ungdomsskole i hjembygda, bar det til Stavanger. Der ble det St. Olav videregående skole og hybeltilværelse for 16-åringen. Etterpå var det elkraftingeniør på høgskolen i Stavanger. Siden har han blitt bedriftsøkonom, med master innen ledelse, fra BI.

De siste 12 årene har han jobbet i Haugesund innen Haugaland Kraft-organisasjonen. Han og familien er bosatt på Randaberg og dette har vært basen. Magne har pendlet til Haugesund og det vil han fortsette med til Tonstad. Han vil skaffe seg et sted på Tonstad for overnatting, når dette er nødvendig. Magne og familien er glad i naturen og har derfor anskaffet seg hytte på Haukeli.

– Hvilke kjennskap har du til Sira-Kvina ?

 • Da jeg startet å jobbe i 1987, var jeg driftsingeniør på driftssentralen til Lyse. Da fikk jeg et nært kjennskap til strukturen til Sira-Kvina, men mye er sikkert blitt endret etter dette.

Vann er ettertraktet

Vanndråpene er blitt storpolitikk, siden vi eksporterer så mye vannkraft og strøm i de nye kablene ut av landet. Både fra Suldal og Tonstad. – Kommentar ?

 • Politikken vil jeg ikke blande meg borti. Vann er et flott og ettertraktet produkt som er viktig for alle. Med krigen i Ukraina er energi blitt mangelvare og vi har fått et urolig marked.

Sira-Kvina har alltid vært en stor produsent av strøm

til det norske markedet. Da har det alltid vært hyggelig kniving mellom Ulla-Førre og Sira Kvina om hvem som har Norges største kraftverk. Sannheten er at begge har det, Kvilldal er Norges største med hensyn på installert effekt, mens Tonstad er Norges største med hensyn på  energiproduksjon.

 • Å være oppvokst på Nesflaten, da sier det seg nesten selv, at det var innen kraftveien jeg skulle utdanne meg. Sånn ble det. Det har vært en spennende tid og en fantastisk utvikling jeg har fått være med på. Utfordringen i den nye jobben er å bli kjent med de ansatte og organisasjonen nå. Så får vi stake ut kursen videre, sammen med styret, om hvilke tiltak som må igangsettes, forbedringer av gammelt utstyr eller nye tiltak.

Sommerjobbene til Magne var selvsagt i Røldal-Suldal kraft. Da var det mye rydding på linjene med skogsarbeid og befaringer.

Leeds-fan

Fotball er ellers en av hans favoritter. Under gymnas- og studietiden i Stavanger var han en ivrig tilskuer på Stavanger stadion for å følge Viking. De siste årene er det blitt Haugesund, siden Haugaland Kraft har vært en av hovedsponsorene der. Men aller mest elsker han Leeds. Så en tur eller to til Elland Road er på årets program.

Karrieren:

Gift med Rita (Viste), 3 barn. Bosatt på Randaberg

Utdannelse:

 • Elkraftingeniør
 • Bedriftsøkonom cand.mag.
 • Master of Management BI

Erfaring:

 • 1987-1994 Driftsingeniør Lyse kraft
 • 1994-1995 Avdelingsingeniør Lyse Kraft
 • 1995-2000 Avdelingssjef Elkem ASA Energi
 • 2000-2004 Kraftverksjef Statkraft SF Ulla-Førre
 • 2004-2008 Adm.dir A/S Saudefaldene
 • 2008-2009 Adm.dir Norsk Stein A/S
 • 2010-2015 Divisjonssjef kraftproduksjon Haugaland Kraft AS
 • 2016- i dag Adm.dir Fagne AS (Nettselskapet til Haugaland kraft konsernet)

Et bilde som inneholder person, mann, har på seg, smilende

Automatisk generert beskrivelse

Gaute Tjørhom skal nå begynne i Lyse.

Gaute Tjørhom (63) forlater toppsjef-jobben etter 14 års innsats. Han synes det er riktig å slippe nye krefter til.

 • Jeg kommer imidlertid alltid til å heie på Sira-Kvina og bygda mi. Dette er en grunnstein og en hjørnesteinsbedrift for Sirdal, som betyr enormt mye, sier den avtroppende lederen, oppvokst og bosatt på Tjørhom.
 • Når bestemte du deg for å slutte i toppsjefsjobben ?
 • Det har vært en lengre prosess. Seinhøstes (2021) hadde jeg en lengre samtale med styreleder, Per Are Hellebust fra Statkraft. En interessant samtale hvor jeg ble tatt på alvor. Da laget vi en plan og nå er vi kommet så langt i prosessen.

Gaute Tjørhom gir seg ikke etter avslutningen på Tonstad. Han vil fortsatt følge kraftmarkedet på nært hold, og vil da dagpendle til Lyse og Sandnes. Dermed er han tilbake til start, hvor han begynte i 1984, med nettplanlegging. Nå får han en overordnet stilling, hvor hovednett og struktur blir hovedoppgavene.

 • Jeg har vært en dyr mann for eierne. På mine år i sjefsstolen, er det blitt investert 2,5 milliarder kroner i oppgraderinger. Mesteparten i kraftverkene, men også litt på dammene, sier Tjørhom.

Mest fornøyd er han med kompetansenivået blant medarbeiderne hos Sira-Kvina. 50 prosent av arbeidsstyrken er skiftet ut i hans tid, og 10-15 medarbeidere har hevet sitt formelle utdanningsnivå. Dette er Tjørhom godt fornøyd med å få til på «landsbygda».

Han fremhever at kompetansenivået er hevet mange hakk. Sira-Kvina har søkt de beste medarbeiderne og fått dem i staben. Det begynner gjerne med sommerjobber for 20-25 personer under utdannelse. Disse sommerdagene er smaksprøve på hvordan det er å jobbe i denne bedriften. De fleste opplever det som den beste prøveperiode og noe som gir mersmak.