Home>Nyhet>Nei til strømstøtte til hytter
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, bygning Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Nei til strømstøtte til hytter

Hol kommune åpner nå opp for å gi fastprisavtale til næringsliv, fastboende og fritidsboliger. Sirdal kommune har ikke økonomi til å støtte 4.600 fritidsboliger slik at det monner.

Formannskapet i Hol kommune i Hallingdal åpner for å gi fastprisavtale til alt næringsliv, alle innbyggere og hytteeiere i kommunen, skriver avisa Hallingdølen. Det populære vintersportsstedet Geilo ligger i Hol kommune.

Spørsmålet skal nå utredes før det eventuelt blir vedtatt i kommunens budsjett for 2023.

Noe av bakgrunnen er at kommunen tjener enorme summer på konsesjonskraften i år, anslagsvis 200 millioner kroner – noe som utgjør rundt 30 prosent av inntektene i et vanlig år. Konsesjonskraften selges til spotpris. Regjeringen har varslet at 3 milliarder kroner av de ekstra konsesjonskraftsinntektene i år vil bli trukket tilbake, men det er foreløpig ikke kjent hvordan det oppgjøret blir mellom kommunene.

Kommunen har knapt 4.500 innbyggere, men er Norges tredje største hyttekommune med 5.800 fritidseiendommer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En fastprisavtale som er langsiktig og for eksempel ligger på 40 øre/kWh, kan være med på å styrke nyetablering, mener Høyres Hanne Haatuft, ifølge Hallingdølen. Det var Høyre som fremsatte forslaget.

Annonse

Foto: Eierne av fritidsboliger i Sirdal kan ikke regne med strømstøtte fra kommunen.

Sirdal

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland (ap).

Vi har forelagt forslaget fra Hol kommune til ordfører Jonny Liland (ap) om Sirdal kommune kan tenke seg en slik fastprisavtale til næringsliv, fastboende og hytteeiere?

  • Sirdal kommune har i dag fastordning til lokalt næringsliv. De mottar næringsstrøm for 25 øre kwh. Innbyggerne mottar kontanttilskudd, i fjor på 3.000 kroner pr. innbygger, i høst 5.000 kroner pr. innbygger. Innbyggerne kan bruke dette tilskuddet til energitiltak. Samlet sett, og kombinert med statlig strømstøtte, har Sirdal kommune en av de sterkeste ordninger vi finner i landet til innbyggere. I tillegg senker vi nå prisene på kommunale utleieboliger til mennesker med særskilte behov, svarer Liland og legger til:
  • Mitt ønske var å gjeninnføre gammel ordning med å selge konsesjonskraften rimelig til innbyggere og næringsliv. Det viser seg imidlertid at konsesjonskraften allerede er solgt og disponert, og at det derfor ikke var en mulighet. Kontanttilskudd ble alternativet. Det er effektivt med lave administrasjonskostnader og mer til utdeling, samtidig som det godt kan kombineres med de statlige støtteordninger.
  • Vi må også merke oss at i denne perioden opplever vi voldsomme variasjoner i strømpris. I 2020 var strømprisen svært lav, i 2021 stadig høyere og så langt i 2022 høy. I 2020 ville en innbygger ha tapt på en strømavtale med kommunen tilsvarende den vi hadde før. Vi må se til at de ordninger vi innfører i Sirdal ikke fører til at Sirdal kommune tar en regning staten ellers ville tatt. Det er dårlig økonomistyring lokalt. Dette er krevende, vi må ha ordninger som treffer i forhold til en omverden som endrer seg hele tiden, sier Liland.

Med 4.600 fritidsboliger vil ikke Sirdal kommune ha mulighet til å innføre ordninger som monner for fritidsboliger.

En må også merke seg at Sirdal kommune ikke vil ha stor inntektsøkning på salg av konsesjonskraft, som Hol kommune, fordi det aller meste av konsesjonskraften leveres Eramet i Kvinesdal på langtidskontrakter inngått før strømkrisen, for å sikre virksomheten gode rammer og sikre lokale arbeidsplasser. Det var en del av forutsetningen for Sira-Kvina utbyggingen.