Home>Front>Skjerpet regelverk for droner
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, flygende, luftfartøy Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Skjerpet regelverk for droner

Observasjoner av droneaktivitet over Ertsmyra på Tonstad og plattformer i Nordsjøen bekymrer folk. Det er flyginger i strid med reglene for sikkerhetssoner. Når de nye og avanserte «leketøyene» flyr nært og over anlegg som dette, blir det igangsatt etterforskning av politiet i samarbeid med Petroleumstilsynet (PTIL), forsvaret, NVE og Luftfartstilsynet bistår med fagekspertise.

Fra 1. januar 2021 trådte et nytt felleseuropeisk regelverk for droner i kraft i Norge. Alle piloter med en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller mer, må registrere seg på Luftfartstilsynets Flydrone.no.

Innbyggerne er blitt mer observante på droner som flyr, enten på dag eller om natten. Da blir de fleste observasjoner meldt videre til politiet, som samler inn alle meldingene som kommer.

Skal du begynne med denne hobbyen eller drive kommersiell aktivitet innenfor dette området, er det mange regler og retningslinjer som må følges. Luftfartstilsynet er ansvarlig for ubemannet luftfart. Datatilsynet ivaretar personvernet, mens Miljødirektoratet har regler for naturen og verneområder. På Kjerag er det ulovlig å bruke drone, men det er langt fra alle turister som respekterer dette. Vi vil gjerne fortelle litt generelt om regler for denne voksende aktiviteten som foregår innen dronefeltet.

Samme regler

Regler for bruk av droner er de samme for kommersielle som hobbybrukere. Man må registrere seg på flydrone.no, skaffe ansvarsforsikring og ta nettkurs og eksamen før man kan fly. Da kan man fly i det som kalles «åpen kategori». Man må ha dronen innen synsvidde, maks høyde er 120 meter og maks vekt er 25 kg. Sikkerhetsavstander til andre kommer an på vekten på dronen. Man kan lese detaljene om åpen kategori her: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/apen-kategori/

Annonse

Hvis man skal fly mer avanserte operasjoner må man søke om tillatelse i det som kalles spesifikk kategori.

Dette opplyser Hans Petter Heimro, flyoperativ inspektør i seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet til Sirdalmedia.

Dersom man skal bruke andre sensorer enn et vanlig kamera må man melde fra til nasjonal sikkerhetsmyndighet her: https://nsm.no/fysisk/luftbarne-sensorsystemer/

I andre områder må man først ha tillatelse som ved:

 • Flyging nærmere enn 5 km fra en lufthavn krever tillatelse
 • Flyging nært fengsler, ambassader eller militære områder/fartøyer krever tillatelse
 • Flyging nært et innsatsområde krever tillatelse fra innsatsleder
 • Flyging i enkelte restriksjonsområder, som R102 (Oslo sentrum) krever tillatelse
 • Flyging i noen verneområder kan kreve tillatelse.
 • Fotografering fra luften er forbudt i noen områder.
 • Hvilke rekkevidde har en drone ?
 • Det varierer veldig. Det er et enormt spenn i typer droner, hvor store de er og hvor lang rekkevidde de har. De typiske kameradronene i ti til tjue tusen-kronersklassen kan ha en radiorekkevidde i fri sikt på rundt 8 km og en flytid på 40 minutter. Større og mer avanserte droner kan fly i timevis og styres ved hjelp av satellitt. I åpen kategori må piloten alltid holde dronen innen synsvidde (visual line of sight – VLOS), svarer Heimro.

Foto: Nye regler for droneflyging i Europa ble innført i 2021.

Nordic Unmanned driver stort innen kommersiell droneflyging internasjonalt: Foto: Nordic Unmanned.

 • Hvor høyt kan en drone fly ?
 • I åpen kategori er maks høyde som er lov å fly 120 meter. Normalt skal bemannet trafikk ikke fly under denne høyden. Teknisk kan droner fly høyere enn dette. Igjen er det et stort spenn i dronetypene her. De typiske kameradronene kan kanskje nå opp til to-tre-fire tusen meter før de må lande på grunn av lite strøm. Disse dronene har gjerne lagt inn en maks høydebegrensning på 500 meter i softwaren.
 • Kan droner benyttes ved leteaksjoner også ?
 • Ja, for eksempel har enkelte avdelinger i både Røde Kors og Norsk Folkehjelp tillatelse til dette.

Droneoperasjoner

Ved risikofylt arbeid brukes droner, eksempelvis sjekker ras, sprekker i fjell, kraftlinjer, strømstans ved uvær osv. Heimro ser en klar fordel med at det gjerne er mindre risiko med droneoperasjoner, kontra å bruke helikopter.

 • Hvordan ivaretas personvern?
 • Dette er den som samler inn personopplysninger sitt ansvar at dette gjøres i henhold til personvernforordningen. Det grunnleggende kurset og eksamen man må ta før man kan fly, omfatter opplæring om personvern. I spesifikk kategori er det krav til at operatøren etablerer prosedyrer for å være i henhold til personvernforordningen (UAS.SPEC.050(1)(a)(iv)).

Heimro har inntrykk av at det innenfor det kommersielle segmentet er foto og film droner brukes mest til. Deretter kommer bruk av drone til inspeksjon. Frakt er det ikke så mye av enda, men ser at enkelte aktører prøver ut dette.

Bruk av droner er blitt veldig populært. En rapport, som kom i sommer, anslår at det ble solgt ca. 28 000 droner for rekreasjon og ca. 6 000 droner til kommersielt bruk i Norge i 2022. (MARKET STUDY, The Norwegian Drone Industry, DRONE INDUSTRY INSIGHTS 2022)

.

Droner og personvern

De aller fleste droner er utstyrt med kamera eller andre sensorer som kan brukes på svært invaderende måter. Du må derfor alltid respektere andre menneskers privatliv og følge personvernregelverket hvis du samler inn personopplysninger når du flyr.

Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner.

Innsamling av personopplysninger fra droner faller derfor inn under de generelle reglene om behandling av personopplysninger i loven.

Generelle anbefalinger

 • Minimer innsamling av informasjon (bilder/film) hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Det kan for eksempel gjøres ved å fly droner der det ikke er andre personer til stede, eller ved å ta i bruk personvernvennlige systemer som sladding av bilder, fravær av opptaksfunksjon og automatisk sletting av informasjon du ikke trenger.
 • Vær synlig når du bruker droner! Gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten av der du flyr.
 • Ikke bruk bilder eller informasjon fra dronen til andre formål enn det informasjonen opprinnelig var samlet inn for.
 • Sørg for at informasjon du samler inn sikres på en tilstrekkelig måte. Dette innebærer at du må vurdere sikkerheten i programvaren du bruker i dronen og styringssystemet, i tillegg til sikkerheten der du oppbevarer informasjonen etter flyving. Informasjon skal bare være tilgengelig for de som har behov for den!
 • Hvis du samler inn informasjon på vegne av en kunde eller oppdragsgiver – sørg for at dere har klare avtaler for hvem som eier informasjonen og hvordan informasjonen skal behandles av de involverte partene.

Her kan du lese om det nye felleseuropeiske dronereglementet:

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2021/nytt-droneregelverk–na-ma-alle-registrere-seg/

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, himmel, gress

Automatisk generert beskrivelse

Droner er blitt observert over Ertsmyra ovenfor Tonstad sentrum.