Home>Nyhet>Suleskardveien stenges mandag
Nyhet Samferdsel

Suleskardveien stenges mandag

Mandag 31. oktober klokka 1200 stenges fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke. Forskyvningen av stenging fra 1. november skyldes forskriftene som sier at veien skal være stengt fra og med 1. november til og med 20. mai.

Villreinstammen
«Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som eit av hovudformåla å ta vare på den sørlegaste villreinstammen i Europa. Vidare står det i forskrifta at vegen Brokke-Suleskard skal vere stengt i tidsrommet frå 1. november og til og med 20. mai. «

Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune, må følge de nye forskriftene og stenge bommen på mandag klokka 1200.

Når det gjelder Lyseveien, er det ikke noen spesiell dato verken for stenging eller åpningen av veien. Det avhenger av værforholdene og ikke minst snø og is. Når det kommer, vil veien stenges ganske raskt.

Foto: Per Magne Hindersland stenger Suleskardveien førstkommende mandag.