Home>Front>To store prosjekter sikrer vinteren
Front Nyhet Nyhet forts.

To store prosjekter sikrer vinteren

Vinterarbeid for de fleste ansatte er nå sikret med to store tunnelprosjekter i Geiranger og Færøyene, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong og SVB Veisikring, til Sirdalmedia.

Ordrereserven er på 150 millioner kroner. Bemanningslisten teller nå 48 medarbeidere. Selv om Moen vil bruke noen medarbeidere fra Veisikring til Veibetong i vinter, er det ikke nok arbeid for Veisikring foreløpig. Han er imidlertid glad for den gode synergien hvor medarbeiderne fra de forskjellige selskaper kan hjelpe hverandre.

Foto: Terje Moen er fornøyd med arbeidene denne vinteren.

Tunnelarbeid vinterstid er bra for selskapet.

Veisikring har en del store prosjekter på gang til våren. I Stjørdal i Trøndelag er det en ordre på 50 millioner kroner. Den vil vare fram til 2025. Der skal en utføre rekkverksarbeid i betong og stål og være med på et tunnelprosjekt. I tillegg er det to prosjekter i Stavanger-regionen som kan utføres i vinter hvis klimaforholdene tillater det.

Mens kontraktene tidligere var låst til faste priser, er disse nå prisregulerbare ved inngåelse av nye kontrakter. Det betyr at en får dekket kostnader som kommer til under utførelsen.

Annonse

Betongprisene har galoppert den siste tiden. Fra årsskiftet vil betongen øke med 250 kroner pr kubikkmeter. Nå er prisen for en kubikkmeter betong omkring 1.500 kroner i Sør-Norge, mens den er omkring 1.000 kroner dyrere i nord.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, fjell, dag

Automatisk generert beskrivelse

Leveranse av betong til støping av betongrekkverk.

Stålprisene har også føket i været. Siden januar 2020 har de økt med 110 prosent. Nå følger en ny usikkerhet og det er ventet ny prisstigning.

Sirdal-selskapene jobber hovedsakelig som underentreprenører, med sin spesialitet, til de store entreprenørselskapene.

Moen er nå spent på statsbudsjettet, for det er signalisert at det vil komme innstramninger og utsettelser av en del veiprosjekter. Dagens kontrakter gjennomføres, men slike rykter skaper usikkerhet om framtiden.

Veibetong og Veisikring er ikke veldig berørt av de økende strømprisene, men selskapene har fått merke de økende dieselpriser. Dieselutgiftene har økt med 150.000 kroner pr måned.

Her støpes betongrekkverk på stedet.

Stålrekkverk er et nytt satsingsområde.