Home>Front>Batterier utgjør en brannrisiko
Front

Batterier utgjør en brannrisiko

Oppbevaring av brukte batterier innendørs i avfallsdunker kan være brannfarlig. Dagligvarebutikker tilbyr denne avfallstjenesten og de dunkene er plassert innendørs. Det utgjør en brannrisiko og anbefales ikke, sier brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune.

Sirdalmedia har tatt opp dette problemet etter at det har kommet frem at det muligens var brukte batterier som var årsaken til storbrannen ved IVAR gjenvinningsstasjon på Forus i sommer. I det nye sorteringsanlegget for papir, er det funnet 80 batterier, 60 engangskameraer og en del elektrisk avfall etter brannen, melder NRK Rogaland. 80 prosent av branner i avfallssorteringsanlegg skyldes batterier.

Foto: Etter storbrannen hos IVAR på Forus ble det funnet 80 batterier i avfallssorteringsanlegget for papir. Skjermdump fra NRK Rogaland

Et bilde som inneholder innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli.

Bjørn Andre Aagedal, renovasjonsleder hos IRS Miljø, opplyser at batterier fortrinnsvis bør leveres i retur i dagligvarebutikker. Men at de også kan leveres ved gjenvinningsstasjoner.

Et bilde som inneholder tekst, vegg, innendørs, toalett

Automatisk generert beskrivelse

Denne miljøstasjonen er plassert inne i butikken til Joker Sinnes.

Annonse

Geir Helge Tjørhom, eier av Joker Sinnes, opplyser at de har en miljøstasjon i butikken. Det er Jokerkjeden som administrerer denne, både ved å sette ut avfallsdunkene og hente/tømme dem. Miljøstasjonen er plassert rett innenfor inngangsdøren til butikken.

 • Etter de opplysningene som Sirdalmedia kommer med, vil jeg ta opp dette problemet med driftsansvarlig for kjeden. Det høres ikke betryggende å ha dette avfallet innendørs, sier Tjørhom.

Geir Helge Tjørhom vil ta opp problemet med oppbevaring av batterier innendørs med kjeden.

Brannsjefen i Sirdal er også opptatt av at det bør monteres røykvarsler der hvor noe lades, som; elektriske sparkesykler, sykler, droner og radiostyrte biler/fly, innendørs i hus eller garasje.

 • Det brenner sjelden i slike komponenter i forhold til hvor mange slike det er i kommunen. Om det imidlertid skulle starte en brann, vil den utvikle seg svært fort, sier Egeli, som anbefaler røykvarsler hvor batterier lades, pluss godkjent brannslukkingsutstyr i nærheten.

Teip polene

Ved søk på google angående batterier i avfall, kan vi nevne følgende:

Kan batterier kastes i restavfall?

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

Hvordan sortere batterier?

Samle brukte batterier i et syltetøyglass eller en annen tom beholder. Teip polene på batteriene før du leverer de inn. Det tryggeste er å levere inn batterier regelmessig, så du slipper å ha store mengder hjemme. Alle batterier leveres gratis til butikker som selger samme type batteri, uavhengig av merke.

Hva gjør man med gamle batterier?

Til butikk eller gjenvinningsstasjon. Batteriene kan returneres til en butikk som fører samme type batterier, uavhengig av merke eller fabrikat. Du kan også levere batteriene på en gjenvinningsstasjon, enten i en egen innsamling for batterier eller som farlig avfall.

Slik kaster du brukte batterier

Batterier kan leveres gratis til alle gjenvinningsstasjoner, eller til dagligvarebutikker eller andre butikker som selger tilsvarende batterier.

Hvor kaster man batterier og lyspærer?

Bilderesultat

Svaret er heldigvis enkelt og veldig tilgjengelig; Du kan nemlig kaste alt av batterier, lyspærer, lysstoffrør og småelektrisk som skjøteledninger i din lokale butikk. Returpunktet finner du ofte rett ved pantemaskinen.

Skal man teipe batterier?

Alle litium-batterier skal teipes (ofte merket Litium eller Li-Mn). Alle knappcellebatteri skal teipes (de små runde metalliske batteriene). Alle 9-volts batterier skal teipes (de litt store batteriene med en pluss– og minuspoler på den ene enden, brukes ofte i røykvarslere)

Sperrer fluktveien

Hvis det begynner å brenne, må du komme deg raskt ut. I en god del hjem sperrer el-sparkesykkel fluktveien, viser ny undersøkelse.

Et bilde som inneholder tekst, husholdningsapparat

Automatisk generert beskrivelse Hvis det begynner å brenne, må du komme deg raskt ut. I en god del hjem sperrer el-sparkesykkel fluktveien, viser ny undersøkelse. (Foto: BKK)

Står el-sparkesykkelen i gangen og sperrer eneste fluktvei, kan du få problemer.

 • Branner i el-sparkesykler utvikler seg veldig raskt og er vanskelig å slokke. Når vår undersøkelse viser at 1 av 3 lader el-sparkesykkelen i gangen, blir vi bekymret. Gangen er ofte den eneste fluktveien ved en brann, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

  Det går frem av en representativ undersøkelse Kantar har gjort på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørsmålene er stilt i forbindelse med den nasjonale Brannvernuka, som er denne uka.

  Hele 37 prosent av de spurte sier at de lader el-sparkesykkelen i gangen. Samme undersøkelse viser at 51 prosent lader elektrisk utstyr om natta. Dette er ikke i tråd med Ladevettregelene.

  – El-sparkesykler kan få en del slag og spark som kan skade batteriet. Sjekk derfor sparkesykkelen for skader og vær oppmerksom på at den kan begynne å brenne ved lading. I samarbeid med Norsk brannvernforeningen og forsikringsselskapet If har vi laget Ladevettreglene. Det er ti enkle regler som hjelper deg til sikrere lading, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

  Fordi brannutviklingen på litium-ion-batteri går så raskt, bør du lade når du er våken og til stede. Aller helst bør de lades utendørs på et lite brennbart underlag.

  – Et vanlig 6 kilos pulverapparat, som de fleste av oss har stående hjemme, vil ikke være i stand til å slokke en brann i et litium-ion-batteri. Det er likevel viktig å ha brannslokningsapparatet lett tilgjengelig, slik at man kan slå ned brannen og komme seg i sikkerhet før brannen har utviklet seg for mye, sier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leder av skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

  – Ved en slik brann er det viktig å komme seg ut og raskt varsle brannvesenet og eventuelt berørte naboer, sier han.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse