Home>Nyhet>Boligfelt forsinket og dyrere
Nyhet

Boligfelt forsinket og dyrere

Under formannskapsmøtet i Sirdal torsdag, kom det fram at boligfeltet Knausane med 15 tomter, både blir forsinket ferdigstillelse og dyrere opparbeidelse. Fire millioner kroner totalt. Opparbeidelsen skulle vært ferdig 1.november.

Det skyldes tre forhold, opplyste enhetsleder Frank Haughom under møtet:

  • 500.000 kroner i merutgifter for å sprenge forsiktig under høyspentlinjen, som skulle fjernes. Her kom arbeidene med fjerning av høyspentlinjen for seint i gang. Derfor merkostnad. Fremdriften måtte holdes for klargjøring av fotballhall til 1.juli.
  • Deretter er det kommet en million kroner ekstra i kostnader for fjellsikring av en blokk som «hang» ovenfor fotballhallen. Den måtte fjernes.
  • Under arbeidene med boligfeltet, har en kommet over uforutsett dårlig fjell. Tiltak er igangsatt på 2,5 millioner kroner for å sikre tomtene.

Boligfeltet skal være asfaltert og ferdig i løpet av april. Da kan man starte boligbyggingen for de som ønsker å kjøpe boligtomt i det området.

Etter denne orienteringen ble formannskapet lukket for offentlighet. Det ble gjort av konkurransehensyn.