Home>Nyhet>Christiane Krahner slutter
Nyhet Nyhet forts.

Christiane Krahner slutter

Christiane Krahner slutter ved årsskiftet som sokneprest i Sirdal etter to års tjeneste. Hun har fått ny stilling som sokneprest for Eigerøy og Helleland. Christiane er bosatt på Svanes i Egersund.

  • Det er med tungt hjerte jeg slutter. Jeg har god erfaring med å være prest i Sirdal, men jeg trives ikke med all kjøringen, sier Christiane Krahner til Sirdalmedia.

Sokneprest-stillingen i Sirdal er 80 prosent jobbing i Sirdal og 20 prosent i Flekkefjord. Det betyr hver fjerde uke med pendling til Flekkefjord.

Menighetsrådet i Sirdal jobber nå for å få tilbake 100 prosent stilling i kommunen. Det er Agder og Telemark Bisperåd som avgjør stillingshjemmelen. Stillingen er derfor ikke utlyst enda.

Søndag 11. desember skal det være avskjedsgudstjeneste i Tonstad kyrkje for soknepresten ved prost Geir Ola Tveit.

Foto: Sokneprest Christiane Krahner slutter ved årsskiftet.