Home>Nyhet>Dobling av næringsstrømmen til 50 øre
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell, vann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Dobling av næringsstrømmen til 50 øre

Sirdalstariffen eller strøm til næringslivet blir foreslått øket fra 25 øre pr kWh til 50 øre pr kWh, går det fram av budsjettforslaget til kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i Sirdal kommune.

Sirdalsgoder gjør et stort jafs i neste års budsjett med godt 23 millioner kroner, mot 12,6 millioner kroner i inneværende års budsjett.

Sirdalsgodene består av ulike tilskudds-og støtteordninger; sommerjobb for ungdom, utdanningsstipend til elever ved Sirdal

Videregående skole, støtte til løypekjøring, kontantstøtte mm.

Sirdalstariffen går ut på at Sirdal kommune kjøper elektrisk kraft, i underkant av 10 GWh, og selger

denne ut til næringsdrivende etter gitt kriterier, for 25 øre/kWh. Nettokostnaden til Sirdalstariffen er

Annonse

i økonomiplanperioden på 17 mill. kroner pr år. I budsjettforslaget fra kommunedirektøren er der

tiltak med forslag om økning av pris ut til kunde med 25 øre/kWh til 50 øre/kWh.

Dette gir en kostnadsreduksjon på omtrent 2,5 mill. kroner årlig. I den senere tid, på bakgrunn av høye priser på elektrisk kraft, har der blitt etablert statlige støtteordninger for strømstøtte som kan føre til at

mottakere av Sirdalstariffen kan kombinere ordningene og få en ikke tiltenkt kommunal støtte basert på et uheldig og til dels feilaktig grunnlag, da statlige strømstøtteordninger gir kompensasjon

uavhengig av annen etablert kommunal støtteordning.

Kommunedirektøren ser det mer hensiktsmessig å kunne tilpasse den kommunale ordningen utfra hvilke andre statlige ordninger som

er etablert. En mer harmonisering av ordningen, opp mot etablerte statlige ordninger, er ønskelig å

vurdere inn i berettigelse til Sirdalstariffen, skrives det i budsjettkommentaren.