Home>Nyhet>God oppslutning om miljøstasjonen
Et bilde som inneholder utendørs, bakke Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

God oppslutning om miljøstasjonen

Oppslutningen om miljøstasjonen på Tonstad har vært god de fem første månedene. Avfallsmengden viser at stasjonen er godt benyttet, sier Bjørn Andre Aagedal, renovasjonsleder ved IRS Miljø.

Miljøstasjonen har åpent mandag og fredag i tidsrommet 1000 – 1800. Containerne blir kjørt til Erikstemmen i Flekkefjord når de er fullt opp.

Renovasjonsselskapet har ikke kartlagt om hytteeiere benytter det nye tilbudet eller ikke. Aagedal sier imidlertid at tilbudet om avfallslevering den første lørdag i måneden ved Svartevatn, eller brannstasjonen, er veldig attraktivt og populært.

  • Pågangen er mange ganger så stor at vi må si nei takk til leveranser fordi det ikke er plass, sier renovasjonslederen.

Den nye miljø- og gjenvinningsstasjonen tar i mot avfall fra både privathusholdning og næringslivet.

For næringsavfall er det etablert en vekt hvor lasten blir veid og hvor det betales etter vekt. IRS Miljø har inngått en avtale med Asvo, som drifter stasjonen til daglig.

Daglig leder i Asvo, Sølvi Manneråk, er svært takknemlig for denne avtalen, som gir selskapet merarbeid og flere arbeidsplasser.

Annonse

Miljøstasjon på Tonstad er et samarbeid mellom IRS Miljø, teknisk etat i kommunen og ASVO, som drifter stasjonen. Det legges opp til avfall fra fastboende og hyttefolk, sammen med næringsavfall og jordbruksplast. ASVO utvider med et bygg for gjenbruk og byttebu. Kommunen leier området for 70 år, det gjenstår 55 år av den avtalen. Leieavtalen og kostnadene videreføres til IRS Miljø og dermed sparer kommunen de pengene.

Foto: God oppslutning om miljøstasjonen på Tonstad.

Et bilde som inneholder tekst, bilvei, utendørs, vei

Automatisk generert beskrivelse

Anlegget ble tatt i bruk i juni.