Home>Nyhet>Innbyggertallet økte med 22
Nyhet

Innbyggertallet økte med 22

Innflytting og innvandring er årsaken til at innbyggertallet i Sirdal kommune økte med 22 til 1.832 ved utgangen av 3.kvartal. Dette går fram av Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk.

Ved begynnelsen av året var det 1.810 innbyggere. Endringene i år er fem nyfødte, 15 døde, sum minus 10. Innvandring (23) , utvandring (11), og Innflytting 67, utflyttting 47, ntto innflytting utgjør 32. Da blir det en vekst på 22.

Når man ser på utviklingen over flere år er det slik at SSB spår befolkningsnedgang i regionens kommuner som følge av negativt fødselsoverskudd og negativ netto innenlands flytting.

Dersom SSB sin fremskriving slår til, vil aldersbæreevnen synke fra dagens 2,9 yrkesaktive pr. eldre over 80 år, synke til 2,0 yrkesaktive pr. eldre over 80 år i 2040. Aldringen er sterkere i Sirdal enn snittet for Agder.

Foto: SSB spår befolkningsøkning frem til 2025 og deretter en liten befolkningsnedgang i Sirdal.