Home>Front>Kamp om gode hoder
Front Nyhet forts.

Kamp om gode hoder

Dette uttrykte Magne Bratland, ny administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap under næringslivslunsjen på Slottet onsdag. Sirdal kommune hadde invitert omkring 60 deltakere til lunsjen. Kampen om dyktige arbeidsfolk og attraktive bosted ble aktuelle problemer som også ordfører Jonny Liland fokuserte på i sitt innlegg.

Ordføreren har i høst besøkt 50-60 næringslivsbedrifter i kommunen, sammen med næringssjef og kommunedirektør. Det hersker en god atmosfære og positiv tone blant bedriftene. De fikk med seg mange og gode innspill.

  • I alle år har distriktene levert ungdommer til byer og tettsteder. Nå trenger vi ungdommene selv og jeg håper vi kan snu denne trenden sammen med næringslivet, sa Liland.

Ordfører Jonny Liland.

Skal en klare dette sammen, må det bli attraktive bosteder, som vi kan tilby ungdommen. Dette vil være avgjørende, og det må gjøres sammen av kommunen og næringslivet.

Ellers ramset Liland opp store prosjekter som er gjennomført, som opprustning av Sinnes skule, nytt GP-kryss og gang- og sykkelvei til Tjørhomfjellet. På Tonstad er ny fotballhall under bygging sammen med Knausane boligfelt.

Det planlegges nytt kraftparkvitensenter og treningssenter, noe som er svært avgjørende for ungdommen. I tillegg til bru over elva Sira og utvidelse av Tonstad-badet, som er på trappene.

Annonse

Liland håper næringslivet holder kontakten og dialogen med næringssjefen. Til slutt overrakte ordføreren en gave til næringsforeningen som har passert 25 år i 2022.

Magne Bratland, ny leder for Sira-Kvina Kraftselskap.

Den nye Sira-Kvina-sjefen er fortsatt på «reise» rundt i bedriften for å bli kjent. Men han uttrykte nødvendigheten av å samarbeide, både med lokalt næringsliv og kommunen.

Kraftselskapet skal fortsatt bruke mye penger på å fornye maskinparken. Det jaktes også på nye muligheter, blant annet pumpemuligheter, som er noe man ser på.

Bedriften kjøpte i 2021 for over åtte millioner kroner hos over 20 lokale bedrifter i kommunen, opplyste Espen Omlid, verkstedleder i kraftselskapet.

Ordfører Liland opplyste til Sirdalmedia at kommunen det siste året har brukt 8000 kroner (3.000 kr i 2021 og 5.000 kr i 2022) i strømstøtte til hver sirdøl. For strøm til næringslivet er det brukt over 20 millioner kroner.

Foto: 60 medlemsbedrifter var til stede på næringslivslunsjen på Slottet onsdag.

Ordfører Jonny Liland overrakte en gave til Næringsforeningen ved leder Ingvar Sele, til deres 25 års jubileum.

Ingvar Sele, leder av Sirdal Næringsforening, takket kommunen for at de hadde tatt initiativet til dette møtet. Han tror det er et stort behov for slike møteplasser.

  • Vi må heie på hverandre og spille på lag. Det må være et godt samarbeid mellom bedriftene og med kommunen, sa Sele og la til at det er over 90 medlemsbedrifter nå.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Ingvar Sele, leder av Næringsforeningen.