Home>Nyhet>Kart med løypenettet
Nyhet

Kart med løypenettet

Karttjenester på Tonstad har denne høsten utarbeidet et nytt kart som inneholder løypenettet til Sirdalsløyper. I tillegg er det tre andre kart fra Øvre Sirdal som tilbys for salg, opplyser Solveig Marie Ådneram som deltar i salget av de populære hyttekartene.

Løypekartet har et liggende format på 50×70 cm i målestokk 1:30000. Utsnittet har fokus på Tjørhom-Sinnesregionen til nord for Fidjeland og Kvinen Turiststasjon i øst.

Øvre Sirdal Øst og Vest

Dette kartet har et liggende format på 60×90 cm, med fokus på områdene sør for Brokke-Suleskarveien. Store deler av Frafjordheiene er med i vest mens fjellområdene øst for Kvina (inkl. Monsvassdraget) er med i øst.

Øvre Sirdal

Dette kartet har et stående format på 60×90 cm, og dekker nordlig del av Sirdal med fokus på hoveddalføret og de nære fjellområder. I nord omfatter kartet del av Svartevatn mens hele Kvifjorden er med i sør. I vest og øst inngår Lysebotn og Øyarvatn.

Annonse

Sirdal Nord

Det største kartet på 1×1 meter omfatter Sirdal sør til mellom Lunde og Lindeland, med Urdalsknuten og store deler av Svartevatn-magasinet i nord. I vest dekker kartet Frafjordheiene inkl. Blåfjellenden og Kjerag. I østlig retning går kartet til Gaukhei og med Ljosland som en sørøstlig avgrensing.

Kart for hytteveggen?

Karttjenester produserer kart av høy kvalitet for populære fjell-/hytteområder i Sørvest-Norge. Kartgrunnlaget består av Statens kartverks N50-database, Nasjonal database for tur- og friluftsruter, samt andre temadata fremstilt av selskapet (stier, severdigheter, kulturminner o.l.). Nå i 2022 har Karttjenester oppdatert kartene for Sirdal slik at disse er ajour ifølge siste tilgjengelige data for hytter, veier mm.

Kart leveres som høyoppløste plott på matt fotopapir. Tre format er tilgjengelig; 1×1 meter, 60×90 cm og 50×70 cm. For først- og sistnevnte er kun ett utsnitt tilgjengelig per område mens 60×90-formatet leveres i to alternativer for liggende eller stående oppheng. Standard målestokk er 1:50000, men nytt av året er også et kart i målestokk 1:30000 for området mellom Tjørhom og Fidjeland. Her er kartgrunnlaget oppskalert slik at små detaljer blir lettere å lese. Dette kartet inneholder også løypenettet i området.

Størrelsen på kartene er tilpasset vanlige rammestørrelser for de som ønsker innramming. Vi kan i tillegg tilby kartene plottet på aluminiumsplater og på banner (PVC) som festes til vegg / henges opp uten behov for rammer, sier Solveig Ådneram.

Foto: Solveig Marie Ådneram med det nye kartet som inneholder løypenettet til Sirdalsløyper.