Home>Front>Må ha en økonomisk beredskap
Front Nyhet Nyhet forts.

Må ha en økonomisk beredskap

Inntektene øker og det er gledelig. Arbeidet som pågår på sentralt hold, inneholder mer mørke skyer for framtiden, der en vil ta inntekter fra kraftkommunene. Vi må ha en beredskap og sikre økonomien, sa varaordfører Isak Liland (h) i Sirdal formannskap da budsjettet og økonomiplanen ble behandlet torsdag.

Budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2023-2026, blir nå lagt ut til offentlighøring, før kommunestyret skal behandle budsjettet i møte 15.desember. Politikerne mottok budsjettet mandag kveld og de har hatt liten tid til å drøfte det i de politiske gruppene før formannskapsmøtet. Rolf Hompland (krf) ville ha med i høringen et forslag om å avsette en million kroner til nytt kirkekontor. Det ble imidlertid avslått med fem stemmer. Han fikk bare med seg en stemme fra Senterpartiet.

Liland manet til nøktern drift, men ville holde på dagens tjenestenivå. Det var noe alle partiene støttet opp om. Signalene er også klare på at det går mot en eldre befolkning i kommunen.

Varaordføreren kunne også opplyse at flomsikringen av elva Sira gjennom Tonstad sentrum, er ferdigstillelse utsatt med et år. Sikringen var ikke godt nok utredet og derfor ble NVE og kommunen enig om en utsettelse. Nå skal det forhandles med beboerne fra Tonstad bru til utløpet av elva, hvordan linjeføring eller kabel skal være sammen med flomsikring.

Foto: Varaordfører Isak Liland (h) likte ikke de mørke skyene fra sentralt hold.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Rolf Hompland (krf) ville ha avsetning til nytt kirkekontor.

Annonse

Rolf Hompland (krf) ville konsentrere seg om å bygge kraftvitensenteret i første omgang. Det har kommunen forpliktet seg til, hevdet han. Han ønsket også avsetning til nytt kirkekontor. Dagens lokaliteter holder ikke HMS-kravene. Han ønsket også mer penger til trafikksikring.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) støttet krf om trafikksikring og nye lokaler for kirkekontor. I tillegg ønsker Tjørhom å få fortgang i ferdigstillelse av de kommunale tomtene som skal legges ut på Kvæven. Der mangler noe VA-arbeid. Han ville ferdigstille planen snarest.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Thor Jørgen Tjørhom (sp).

Morten Ovedal (frp) syntes det var hyggelig at det var rom for investeringer. Gledelig var det også at kulturen var snudd ved at det nå var inndekning ved investerings-forslag. Partiet ville se på tjenestene og komme tilbake. Trafikksikring av tunnel med 35 millioner kroner på fv 42 er vel god trafikksikring.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Siri Ovedal (a).

Siri Ovedal (a) ville jobbe hardt for å få på plass et nytt treningssenter. Det er noe som er blitt etterspurt lenge.

Rolv Guddal (a) signaliserte at de gode tjenester skal opprettholdes. Ingen nedskjæringer her. Partiet ville komme tilbake med noen forslag og endringer når de hadde fått drøftet hele budsjettforslaget.

Rolv Guddal (a).

Formannskapet i Sirdal behandlet torsdag budsjettforslaget, før det legges ut til offentlig høring.