Home>Nyhet>Pandemien traff oss
Et bilde som inneholder person, innendørs, dress Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Pandemien traff oss

Koronapandemien traff oss hardt. Vi var enige om å opprettholde tjenestetilbudet til sirdølene, derfor ble det merforbruk innen helse og pleie, sa ordfører Jonny Liland (ap) da de behandlet tertialrapporten for 2. tertial i kommunestyret torsdag kveld. – Så får vi se om vi får refundert noen statlige midler.

27,5 millioner kroner i netto merkostnader krevde budsjettregulering for å balansere budsjettet for inneværende år for kommunen. Pengene tas fra disposisjonsfondet.

  • Selv med gode økonomiske rammevilkår, må kommunens samlede økonomistyring bedres,

dette for å kunne følge opp og bedre gjennomføre politiske vedtak. Økonomirapporten viser at det er behov for endringer, og kommunedirektøren varsler at det vil bli endringer i kommunens virksomhets- og økonomistyring. Den nærmeste tiden vil det bli lagt ned betydelig innsats i arbeidet med kommunens budsjett- og økonomiplan for 2023-2026, med klarere involvering fra enhetsledere for å sikre god kjennskap og eierskap til eget budsjett, for å sikre et godt styringsdokument for årene som kommer for kommunen, var kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr svar til politikerne.

  • Strømkrisen er nå. Derfor må vi hjelpe sirdølene med økonomisk støtte, 5.000 kroner til hver, fortsatte Liland.
  • Sirdalstariffen for næringslivet har også øket mer enn budsjettert. Den støtten klarer vi.

Ordfører mente dette ikke var noen gladsak for kommunen, men det har vært og er viktig med mer ressurser i en krevende tid.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) delte ordførerens betraktning. Han var glad for å kunne trekke disse kostnadene fra disposisjonsfondet. Han hadde ikke noen stor bekymring for økonomien. Tjørhom roste også den nye økonomisjefen for et godt layout og lettleselig økonomirapport.

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap) mente pandemien traff kommunen hardt.

Annonse