Home>Nyhet>Store investeringer forventes
Nyhet Nyhet forts.

Store investeringer forventes

72,470 millioner kroner er foreslått på 2023-budsjettet til brutto investeringer. Det regnes med stor aktivitet ved Sirdalsvatnet og utgangen av elva Sira, når Sirdal kommune er kommet til enighet med Sira-Kvina Kraftselskap om overtakelse av messebygget og omkringliggende tomt.

Der skal det bygges nytt kraftvitensenter for fornybar energi i samarbeid med Tonstad Vindpark, Sira-Kvina Kraftselskap og kommunen. I tillegg kommer det et treningssenter. Så skal også infrastrukturen tilrettelegges for en ny bru over Sira.

Foto: Stor aktivitet forventes ved hovedkontoret til Sira-Kvina kraftsenter og bru til Finnsnes. Foto: Sira-Kvina Kraftselskap.

Skissetegning av brus over elva Sira.

25 millioner kroner er ført opp i 2023 og samme beløp i 2024, 50 millioner kroner tilsammen. Det blir et stort løft for kommunen.

I totalbeløpet på 72.470 millioner kroner får kommunen igjen 12.890 millioner kroner i merverdiavgift. Tilskudd fra andre utgjør 27.475 millioner kroner.

Annonse

I økonomiplanen legges det opp til egenfinansiering av deler av investeringene ved bruk av eksterne midler avsatt til fond i regnskapet i Sirdal kommune. 14,5 millioner kroner til investering av kraftvitensenteret med tilhørende infrastruktur og treningssenter. Spillemidler til fotballhallen er ført opp med 15 millioner kroner.

Låneopptak til finansiering av investeringer er i 2023 på 14.605 millioner kroner. For de tre siste årene i økonomiperioden er låneopptak budsjettert med henholdsvis 34,5 , 11,2 og 19,9 millioner kroner.

Sirdal kommune har ingen økonomiske måltall for egenfinansiering av investeringer, men egenfinansieringsgraden i 2023 er på omtrent 80 prosent.

Til avslutning av fotballhallen, er det ført opp6.250 millioner kroner. Knausane boligfelt er oppført med 7.750.000 millioner kroner.

Den nye fotballhallen tar form.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Det forventes stor aktivitet ved hovedkontoret til Sira-Kvina Kraftselskap når kommunen overtar messebygget og skal bygge kraftvitensenter, treningssenter og bru over Sira til Finnsnes.