Home>Nyhet>Trafikksikkerhet i GP-rundkjøringen
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, himmel, scene Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Trafikksikkerhet i GP-rundkjøringen

Gang- og sykkelveien i GP-rundkjøringen ble ikke fullført under utbedringen som ble avsluttet for et halvt år siden. Da gjenstod heving sammen med asfaltering av gang- og sykkelveien.

Magne Tveiten, prosjektleder i Agder Fylkeskommune bekrefter at ferdigstillelse av denne etappen ikke var en del av deres prosjekt. Derfor ble denne delen stående igjen.

Nå er arbeidet utlyst til fire entreprenører som vil komme med pristilbud i løpet av mandagen. Tveiten håper arbeidet kan igangsettes denne uken og få det ferdig før vinteren setter inn.

Da skal gang- og sykkelveien heves og komme på nivå med fylkesveien. Deretter skal den asfalteres. I tillegg må også rekkverket demonteres og heves opp.

Finansiering av gjenstående arbeide er dekket av Agder fylkeskommune med 400.000 kroner og Sirdal kommune med 300.000 kroner.

Foreldrene ved Sinnes skule har engasjert seg i denne saken. Senterpartiet tok saken opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i forrige måned, før utvalg for oppvekst og levekår bevilget pengene på onsdag.

Annonse

Nå kan gang- og sykkelveien bli brøytet vinterstid når den blir asfaltert.

Foto: Her skal gang- og sykkelveien utbedres fram til rundkjøringen slutter.

Dette dronebilde viser etappen med gang- og sykkelvei som ikke er fullført. Foto Håkon Kvia, Bertelsen & Garpestad.