Home>Nyhet>Ubetjent butikk får selge alkohol
Nyhet

Ubetjent butikk får selge alkohol

Sirdal kommunestyre vedtok å gi Omlidbutikken lov til å selge alkohol i gruppe 1 ved ubetjent butikk. Vedtaket ble gjort med 15 mot to stemmer (Krf). Kommunestyret presiserer at dette er en prøveordning og vil ikke skape presedens for andre butikker/utsalgssteder i Sirdal kommune.

Butikken startet i sommer med å ha åpent hele døgnet. Å selge alkoholholdig drikke i gruppe 1 er bare innenfor kommunale salgstider. Dette blir sett på som et pilotprosjekt og prøveperioden varer til og med 30.09.2024.

I vedtaket heter det at kontrollaspektet ved den nye selvbetjeningsløsningen vil kommunen ha et betydelig fokus på. Kommunen vil eventuelt be om ytterligere opplysninger om praksis på hvordan dette fungerer innen perioden. Dette fordi dette driftskonseptet fortsatt er en ny metode for salg av alkohol.

Fysisk kontroll

Ubetjent/selvbetjent butikk med ny teknologi kan være med på å sikre en langsiktig og bærekraftig drift i bygdene i Sirdal. I alkohollovens §8-11 står det at: «Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdigdrikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.» Helsedirektoratets tolkning er at loven stiller krav til fysisk kontroll.

Sirdal kommune forvalter alkoholloven og kan gi en salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikke innenfor alkohollovens bestemmelser. I denne saken har Sirdal kommune ansett alkohollovens krav som oppfylt og lagt til grunn at det kan innvilges salgsbevilling til ubetjent/selvbetjent butikk. Sirdal kommune sin vurdering er at kontrollen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler er tilstrekkelig ivaretatt av tekniske løsninger, dersom butikkens vakthavende kan møte opp innen 15. minutter for fysisk kontroll.

Annonse

Foto: Gunn Siri Ousdal får selge alkohol i sin ubetjente butikk.