Home>Front>Utvikler egenproduserte produkter
Front Nyhet Nyhet forts.

Utvikler egenproduserte produkter

Steis Mekaniske Verksted på Tonstad ønsker å videreutvikle teknologien for egenproduserte produkter, som grindrensing og ledegjerder for laksesmolt. Dette opplyser Karl Eiken, daglig leder hos Steis, til Sirdalmedia.

Ordretilgangen har vært bra hittil i år, men nå merkes det noe mer usikkerhet i markedet. Foreløpig medfører dette ikke noen problemer. Firmaet har flere bein å stå på, som;

  • Leveranser til oljeindustrien offshore.
  • Leveranser til byggebransjen.
  • Leveranser til prosessindustrien.
  • Leveranser til kraftindustrien.
  • Leveranser til grønn energi.

Tonstad-bedriftene Sira-Kvina Kraftselskap og Norhard er de største kundene til Steis. Ellers er det mest leveranser til Rogaland og Agder, sammen med oljeindustrien.

Foto: Karl Eiken foran et fjellfeste som Norhard bruker ved boring i fjell. 19 tonn veier dette utstyret.

Denne grindrensemaskinen er plassert i Egersund. Helt til høyre renser maskinen og laster det over til transportbåndet.

Bedriften deltar nå i en større konkurranse om et oppdrag i Sverige. Det gjelder helautomatisk grindrensing, som skal sikre at all slags rusk ikke kommer inn i turbinene. Bare rent vann. Den starter og stopper automatisk.

Annonse

Denne virker slik at den går ned og skraper opp alt avfall som legger seg ved inntaket. Deretter legges det over til et transportbånd som skyver bort alt avfallet. Foreløpig har de levert maskiner til Egersund, Flikka og Molde av denne sorten. Nå håper de at svenskene også vil kjøpe denne teknologien, som er utviklet på Tonstad.

Et bilde som inneholder bakke, grønn

Automatisk generert beskrivelse

Denne grindrensemaskinen skal til Molde.

I 2021 har Steis vært med på et forsøksprosjekt i Mandalselva. Prosjektet «Miljødesign i Mandalselva» foreslår tiltak som vil kunne øke smoltutvandringen med 30 prosent, samtidig som kraftproduksjonen kan økes med 5-10 GWh. Målet med denne forskningen er mer laks og mer vannkraft i Mandalselva.

  • Ledegjerde har vært en suksess så langt. Vi er ikke helt ferdige med testingen og NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) jobber med ferdigrapporten, sier Eiken.

Steis jobber nå med et nytt prosjekt hvor en skal bruke samme tekniske løsninger for å lede smolten langs gjerdet og bort fra inntaket til kraftstasjonen.

Ledegjerde for laksesmolt i Mandalselva. Foto: Simen Haughom.

Nå videreutvikler de denne teknologien sammen med NTNU og NINA for at ikke laks, ørret og ål skal komme i inntaket til turbinene.

I Mandal har de merket effekten av det nye utstyret. På sikt håper de ledegjerde for smolt vil øke bestanden av vill laks i Mandal-elva.

Steis har rundet 25 års drift dette året. Det er en stab på 25 ansatte ved bedriften. I tillegg har de innleid arbeidskraft med omkring fem årsverk i gjennomsnitt. Omsetningen i år vil komme på rundt 42-43 millioner kroner.

Karl Eiken sier de ikke har hatt de store utfordringer med å skaffe råvarer, bortsett fra chiper til styrings/elektronikk for PLS-styring. De kjøper fortrinnsvis fra det norske markedet med norske leverandører.

Operatører til CNC-maskiner er mangelvare. Nå er Steis på jakt etter en operatør som kan styre en fem-aksers fresemaskin. Det finnes to av disse maskinene på det norske markedet.

Eiken håper utvikling av egen teknologi vil lykkes, slik at bedriften slipper å være avhengig av annen industri for å produsere oppdrag etter tegninger.

Karl Eiken, sammen med Jan-Eerik Laine, viser stolt fram bolter av høy kvalitet av rustfritt materiale.

Fabrikklokalene til Steis på Tonstad.

Steis sikret i sommer en betydelig kontrakt med Eco Hafslund på design, produksjon og installasjon av trallebane inkludert heisspill til bruk for vare og persontrafikk på nedre Vinstra kraftstasjon.

For Steis er dette en ytterligere milepæl for å sikre seg markedsandeler i et krevende kraftmarked, Steis har tidligere levert tralle for bruk i rørgate hos Sira Kvina, dette er et godt referanseprosjekt ,sier Eiken.

Trallebane Vinstra. Foto: Future Production