Home>Front>Åtte utrykningsledere utdannet
Front Nyhet

Åtte utrykningsledere utdannet

Jeg er veldig godt fornøyd med at vi nå kan lukke et avvik innen brann- og redningsvesenets forskrift, ved å utdanne de siste tre utrykningsledere deltid, sier Roger Egeli, brannsjef i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

De tre siste, Nils Johan Hadland, Terje Sinnes og Mads Tjørhom, gjennomfører nå praksisdelen. De har en uke igjen av praksisdelen før jul, før de er ferdig utdannet. Da vil Sirdal Brann og Redning ha åtte utdannede utrykningsledere deltid. Da er 40 timers teoridel gjennomført med digital undervisning. Deretter er det to uker praksis ved Rogaland Brann og Rednings anlegg i Vagleleiren. Der gjennomgår de 50 forskjellige oppdrag og øvelser.

Foto: Mads Tjørhom trener som røykdykker.

Et bilde som inneholder person, utendørs, militær uniform, gutt

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli fungerer som instruktør.

Sirdal har kjøpt denne tjenesten, sammen med Mandal og Sokndal. Da inngår Roger Egeli som instruktør og dermed sparer kommunen 27.000 kroner pr uke når han er veileder. Egeli har en uke igjen, av totalt fire uker, for gjennomføring av dette kurset.

Sirdal kommune skal nå være godt rustet for alle tenkelige hendelser. Egeli er derfor lojal mot det politiske vedtaket som står i kommuneplanens samfunnsdel:

Annonse

Et bilde som inneholder person, utendørs, hjelm

Automatisk generert beskrivelse

Mads Tjørhom i aksjon som røyk

dykker, mens brannsjef Roger Egeli følger med.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Den gode utdannelsen som er gjennomført krever vedlikehold med trening. Derfor legger Egeli opp til øvelser i 2023 for alle frivillige i brannstyrken og spesielt for lederne.

Nils Johan Hadland og Terje Sinnes er på utrykning til en enebolig i denne øvelsen.