Home>Arkiv>Båndtvang i løypene
Et bilde som inneholder hund, utendørs, brun, pattedyr Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Båndtvang i løypene

Av Katinka Kleveland, Sirdalsløyper

Vi må igjen opplyse turistene om hundehold i skiløypene. Det er båndtvang i alle lysløyper og oppkjørte løyper. Konsekvensen av at om lov om hundehold og forskrift for hundehold i Sirdal kommune ikke respekteres, kan det føre til at grunneiere ikke gir tillatelse til løypekjøring.

Vi har nå bestilt fem skilt som vil bli satt opp på strategiske plasser i løypene, for å informere mer om hundehold og lover omkring det.

Båndtvang i Sirdal Kommune

Sirdal kommune har båndtvang i alle lysløyper og oppkjørte løyper. Videre oppfordrer også kommunen at folk holder hunden i bånd også utenfor skiløypene til hensyn for sårbart vilt. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Samtidig skal hundeholdet ikke være en ulempe for folk, miljø eller andre interesseres eller skape utrygghet for andre (hundeloven). På bakgrunn av dette ønsker Sirdalsløyper å opplyse alle brukere av løypenettet om å opprettholde båndtvang og fjerne ekstremet etter seg.

Plikter ved allemannsretten

Annonse

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge og sier noe om rettigheter man har for bruk av naturen. Likevel betyr det ikke at man gjøre hva man vil i naturen, men man har visse plikter som må følges. Allemannspliktene sammenfatter i regelen om at man skal forlate et sted slik man ønsker og finne det. Man skal vise hensyn for grunneier, bruker, naturen og andre friluftsutøvere. Pliktene setter en grense for allemannsretten og hvordan vi ferdes i naturen.

Trivselsregel

Trivsel i praksis i Sirdalsløyper – Bygger på hundeloven og allemannsretten

Trivselsregel i løypene våre:

 • Gå i høyre spor-
 • Pause? Gå ut av sporet
 • Skøyting i klassiske spor ødelegger løypa
 • Ta ansvar for hundens oppførsel
 • Ta med hundelort/pose og søppel
 • Smil og hils på hvem du vil 😊

Vi er utrolig glade for at du vil bruke fjellet! Dette må du vite:

 • Trening av jakthund er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse
 • Naturen er sårbar. Vis hensyn til dyre- og plantelivet når du ferdes i naturen
 • Forstyrr ikke unødig viltet. Ingen ville dyr på mates.
 • Sporløs ferdsel er viktig. Rydd når du drar, og plukk opp søppel etter andre-
 • Fjern hundens ekskrementer fra skiløyper, turstier, boligområder, offentlig vei og friområder lagt til rette for allmennheten.

Les mer om Allemannsretten
Les “Lov om hundehold” her
Les “Forskrift om hundehold i Sirdal kommune” her