Home>Front>Dødt hyttemarked – liten pågang
Et bilde som inneholder person, innendørs, mann, måltid Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Dødt hyttemarked – liten pågang

Hyttesalget har nesten stoppet helt opp. Det gjelder nye såvel som gamle hytter. 102 byggesøknader er godkjent i kommunen, men få er påbegynt. Strømpriser, økte renter og generell prisstigning gjør at mange er avventende. Det høye aktivitetsnivået dette sommerhalvåret trappes nå gradvis ned. Ingen supersprek høst, går nå over i historien.

Saksbehandler Marit Røe i Sirdal kommune opplyser at det er godkjent 102 nye fritidsboligenheter i 2022. Rekordåret var 2021 med 169 søknader. Det betyr at det nå er totalt 4.750 fritidsboligenheter i kommunen. I tillegg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 (søknad om tiltak, fradelinger, tilkoblinger/va stikkledninger etc) 387 saker. Pluss godkjenning av 142 ferdigattester og gitt 35 brukstillatelser.

Foto: Tor Sigve Vik i Sinneshyttå.

Solhytten

Et bilde som inneholder person, poserer

Automatisk generert beskrivelse

John Mydland i Solhytten.

  • Vi solgte to hytter under Sirdalsdagene. Etterpå har det vært et dødt marked og svært få etterspørsler. Jeg tror vi må avvente til strømpriser og rentemarkedet stabiliserer seg før hyttesalget tar seg opp igjen, sier John Mydland, salgs- og markedsansvarlig hos Solhytten.

Solhytten har i løpet av høsten klargjort 15 tomter i Hobmannsknuden(like ved Slottet) med støping av grunnmur og platen. To av disse er solgt. I Nedre Hobmannsknuden er det tre ledige tomter og fire i Fåråsen.

Annonse

  • Er prisnedgang aktuelt ?
  • Det er ikke aktuell politikk. Vi lar heller tomtene ligge til markedet tar seg opp igjen, svarer Mydland.

Hyttesalget i Sirdal utgjør ti prosent av Østerhus-konsernets årlige omsetning. Salgskatalogen med salg av hytter i hele landet er avviklet. Nå rendyrkes salg og hyttebygging i Sirdal i egen regi. Det er mer rasjonelt å gjøre hele byggeprosessen selv.

Når Sinneslia, Fåråsen og Hobmannsknuden er ferdig utbygd, skal de starte utbygging av Svartvassåsen (like ovenfor GP-butikken). Opparbeidelse pågår og der skal de bygge nærmere 70 hytter sammen med Sinneshyttå. Om noen år skal de bygge ut Finnstølbekken på Fidjeland i egen regi.

Sinneshyttå

  • Vi har hatt en tung høst med lite salgsaktiviteter. De høye strømprisene og den generelle prisstigningen skremmer bort mange aktuelle kjøpere, sier Tor Sigve Vik, daglig leder og eier av Sinneshyttå, og legger til at rentestigningen var forventet.

Den travelhet og aktivitet som det var med hyttebyggingen denne sommeren, vil det nok ta lang tid før en opplever at det kommer tilbake på samme nivået, mener Vik.

Med mindre solgte hytter, har aktiviteten begynt å bremse opp. Byggeprosessen bygges ned til et lavere nivå og en får bare håpe at en unngår negative utslag for enkelte firmaer og håndverkere.

Sinneshyttå har ledige tomter i Kvednhusbakken, Sinneslia, Rubetødnan og Hobmannskunden for å nevne noen områder. Vik har noen interessenter og håper de som er på gang vil skrive kontrakt i løpet av vinteren.

Fåråsen – Tjørhomfjellet

Et bilde som inneholder person, utendørs, mann, blå

Automatisk generert beskrivelse

Øystein Tjørhom i Sirdal Eiendom og Sirdal Bygg.

  • Salget av nye hytter og leiligheter har ikke vært supersprekt denne høsten. Vi har solgt to hytter i Fåråsen, sier Øystein Tjørhom, som representerer Sirdal Bygg og Sirdal Eiendom i denne sammenheng.
  • Vi har to innflyttingsklare hytter i Fåråsen og to leiligheter i Tjørhomfjellet. Kan også leveres møblert.

Tjørhom innrømmer at det har vært en veldig spesiell høst. Selv om det er bra med folk på visninger er de tilbakeholdne med kjøp, og skylder på usikre tider og ikke minst strømprisene. Sirdal Bygg har mange ledige tomter i Fåråsen, det samme har Sirdal Eiendom med ledige tomter og leiligheter i Tjørhomfjellet.

Soleiknuten Hyttegrend

Et bilde som inneholder utendørs, person, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Laila Helleberg i Soleiknuten Hyttegrend.

  • I løpet av 2022 har vi solgt ni hytter. Det er vi godt fornøyd med, når vi ser hvordan markedet har endret seg i løpet av året, sier Laila Helleberg, eier og daglig leder av Soleiknuten Hyttegrend.

Den siste hytten ble solgt nå like før jul. De åtte andre kontraktene ble gjort i vår. En god del av de hyttene som ble solgt i fjor vinter, er nå klar for innflytting. I første byggetrinn er det to hytter igjen, pluss de 13 langs veien, som er omregulerte fra vertikaldelte hytter til frittstående.

Nå planlegges 2. byggetrinn hvor det skal bygges 58 hytter totalt. Dette vil deles inn i to trinn, på 28 og 30 hytter, før det legges ut for salg.

Eiendomsmegler 1

Eiendomsmegler, Dan Chruickshank, i Eiendomsmegler 1 forteller at det er blitt litt bevegelse blant kjøperne etter at snøen kom.

Før jul ble det solgt tre hytter. En hytte på Småtjødnane på Sinnes hvor prisantydning var 2.650.000 kroner, ble solgt for 150.000 kroner over prisantydning. I Sinneslia ble en ny hytte solgt for 7,9 millioner kroner. En tredje hytte i Surtekvæv/Fidjeland Fjellgrend på Fidjeland, vertikaldelt på 90 kvadratmeter ble solgt for 4,2 millioner kroner.

Denne høsten har det vært mindre henvendelser enn vanlig. Markedet er roligere, og kjøperne forklarer dette med økte strømpriser og renter.