Home>Arkiv>Fyrverkeriutsalg uten avvik
Et bilde som inneholder person, militær uniform, utendørs, gutt Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Fyrverkeriutsalg uten avvik

Av Brannsjef Roger Egeli

Sirdal brann og redning har på vegne av Sirdal kommune fulgt opp gitte tillatelser for salg av fyrverkeri fredag 30.desember på Tonstad og Tjørhom. Brannsjefen er tilfreds med at gjennomførte tilsyn bekreftet at ingen av utsalgsstedene hadde noen avvik.

Grunnlaget for salg av fyrverkeri starter med at de som skal selge må søke kommunen om å få lov. Kommunen hadde ved utgått søknadsfrist, den 01. mai 2022, mottatt søknad om salg av fyrverkeri, eller pyroteknisk vare, fra to firma. Søknadene fra Tonstad motorservice AS og G P Tjørhom AS ble behandlet delegert og godkjent av brannsjefen.

Fredag ble alle detaljer fra søknadene fulgt opp og kontrollert av brannsjefen ved fysisk tilsyn på utsalgsstedene. For å sikre at alt ble vurdert, og at det ikke skulle bli forskjellig vurdering av salgsstedene i Sirdal eller annen kommune i Norge, brukte brannsjefen en sjekkliste som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet. Disse enkle sjekklistene er kjent av utsalgsstedene slik at det ikke skal komme noen overraskelser under tilsynet.

Det er også kjent hvilke reaksjoner brannvesenet må gjøre om det er avvik under tilsynet. Den mildeste reaksjonen er midlertidig stans av salget til en mangel er ordnet, ved vesentlig avvik kan tillatelsen for salg trekkes tilbake og salget må avsluttes, mens den strengeste reaksjonen er umiddelbar stengning av salgssted og politianmeldelse om det ikke er søkt om å få selge eller rammen for tillatelsen ikke er fulgt.

Annonse

Tilsyn med pyroteknisk vare er en del av kommunen sitt brannforebyggende arbeid, men samtidig en myndighetsoppgave når den omfatter tilsyn. Kommunen har etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, bokstav b, delegert denne tilsynsoppgaven til brannsjefen. Det ble derfor gjennomført tilsyn med salg som var godkjent for fyrverkeri kategori 1, 2 og 3 som er forklart slik i forskrift om pyrotekniske artikler §§ 4 og 6;

Kategori 1 (tillatt for forbrukere fra 12 år)

  • Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger

Kategori 2 (tillatt for forbrukere fra 18 år):

  • Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder

Kategori 3: (Tillatt for forbrukere fra 18 år):

  • Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig

Brannsjefen pleier å si at tilsyn fra brannvesenet ikke gjøres for å finne feil, men for å få bekreftet at det ikke er noen avvik i forhold til det loven eller forskrift beskriver. Ved begge tilsyn fikk brannsjefen ved fysisk tilsyn på hvert sted bekreftet akkurat dette; At begge utsalgsstedene fulgte de rammene som gjelder for salg av pyrotekniske artikler i Norge, og det var ingen avvik.