Home>Front>Hotellkjøp og gamle brannbiler
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Hotellkjøp og gamle brannbiler

  • Hvorfor skal kommunen kjøpe og eie et hotell?
  • Hvorfor foreslås dobling av næringsstrømmen?
  • Hvorfor følges ikke HMS for brannfolkene ?
  • Hvorfor skal kirkekontoret ha uverdige arbeidsforhold?

Budsjettet og fordeling av neste års pengepott engasjerer og opptar sirdølene. Sirdalmedia har aldri opplevd å få så mange henvendelser om pengebruken til kommunen som dette året. Å kjøpe og eie et hotell opprører sirdølene, fra nord til sør. Det samme gjelder forslaget om dobling av næringsstrømmen. Å bruke veteranbiler til brannutrykning er heller ikke innenfor HMS-reglementet. Det samme gjelder kontorlokalene til kirkekontoret.

Foto: Pick-up fra 1986 har ikke sikkerhetsutrustning som på dagens bilpark.

Kommentar av Leif Sirevåg

Det brukes sterke ord om kjøp av Sira-Kvinas messebygg som skal ombygges til hotell. Stormannsgalskap nevnes i kommentarene. Ingen vet hva det vil koste med kjøp av eiendommen og nødvendige ombygginger som må til. I de pågående forhandlingene har Sira-Kvina lovet å kjøpe kapasitet for å dekke driftsmessige behov. Kommunen skal også kjøpe omkringliggende tomteområde for bygging av kraftvitensenter og treningssenter. I tillegg planlegges bru over Sira.

Priser er ukjent. Hysj-hysj om forhandlingene. Ingen tall har lekket ut. Hvilke betingelser oppnår kommunen med Sira-Kvina ? Driftsselskap er valgt, men hvilke leiepris blir det ? Mange følger spent med på hva kommunen skal ta i leie. Sirdølene har fokus på en uvanlig investering fra kommunen. Og, hvilke etiske regler følges ved å gi enkeltpersoner fordeler, hvis ikke leieprisen er reell.

Sira-Kvina Kraftselskap brukte dette bildet internt da forhandlingene startet om messebygget mellom ordfører Jonny Liland og Gaute Tjørhom, avgått Sira-Kvina-sjef.

Annonse

Strøm-dobling

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr vil doble Sirdalstariffen eller næringsstrømmen fra 25 ørs pr kWh til 50 øre pr kWh. Det utgjør 2,5 millioner kroner mer i kommunekassen. Dette forslaget tror jeg ikke det er politisk flertall for.

Nå har skitrekkene og andre næringer en fordel med sine lave strømpriser i markedet. Snø produseres i massevis. Blir skitrekkene påført for store kostnader, kan det fort ende med at det blir rolig i bakkene og at ingen skitrekk går før naturlig snø kommer. Da vil turiststrømmen fort roe seg ned hvis ikke trekkene går. Alpinanleggene betyr enormt mye for hytteturistene og besøkene på dagstur, spesielt vinterstid.

Gamle brannbiler

Bilparken og utstyret til brann og redning er ikke mye å skryte av. Kommunestyret sa i januar ja til å kjøpe en «fremskutt enhet» for brannvesenet ved Tjørhom brannstasjon. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har ikke gjort noe med den millionen som var budsjettert.

Et bilde som inneholder innendørs, lastebil, transport

Automatisk generert beskrivelse

Denne mannskapsbilen har passert 25 år og baksetet kan ikke brukes uten sikkerhetsutstyr.

Nå kjøres en veteranbil/Pick-up, to-seter, fra 1986. Den innfrir på langt nær HMS-kravene. Den 25 år gamle mannskapsbilen fra 1997, innfrir heller ikke HMS-kravene. Den mangler setebelter i baksetet og de setene skal ikke brukes. Dermed kommer man fram til brannstedet uten at røykdykkere er klar for innsats.

Tonstad trenger også ny røykdykkerbil i 2025. Her mangler man også ren/uren sone, for tøyskift er viktig for å forebygge kreft i arbeidet.

John Birkeland, ass. kommunedirektør, Roger Egeli, brannsjef, Carl Magne Fintland, tillitsvalgt og Glenn Oliver Josdal, hovedverneombud har utarbeidet en meget fyldig og god rapport om dimensjonering av brannvesenet ut fra dagens lovkrav. Rapporten er enstemmig.

Jeg undres hvorfor ikke denne vurderingen og rapporten om ressursbehovet i et fire-års perspektiv kommer til politisk behandling. Skal det avgjøres på bakrommet? Jeg tror det er feil. En så viktig rapport bør komme i det offentlige lys.

Med den treghet som vises i fornyelse av investeringer og nytt materiell, hvem skal ta ansvaret hvis noe inntreffer under utrykning. Øvre Sirdal har Øvstebø-bommen, Lysebotn og Rosskreppfjorden som sine ytterpunkter ved utrykninger.

Sirdal kommune har et frivillig brannmannskap med 16 på Tonstad og åtte på Tjørhom.

Plassering i risikobildet, heter det i vurderingen at risiko for skade på eget personell ved utrykning er kritisk.

  • Brannvesenet har gammelt et bilmateriell
  • Brannbil på Tjørhom er uten sikkerhetsutstyr som er ordinært på de fleste biler i dag. På grunn av manglende sikkerhetsseler i baksetet er det lagt ned forbud mot bruk av disse setene.
  • Pick-up fra 1986 har ikke sikkerhetsutrustning som på dagens bilpark.

Et bilde som inneholder person, vegg, kvinne, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs for å lykkes med samfunnsoppdraget, skriver kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i budsjettkommentaren for 2023.

Da håper jeg det gjelder for liv og helse for Brann og Redning også. De mannskapene er i en svært utsatt posisjon, ikke minst ved utrykninger med gamle biler uten god nok sikkerhet.