Home>Nyhet>Mange søkere til to kommunalsjefer
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Mange søkere til to kommunalsjefer

Det har meldt seg mange søkere til de to utlyste jobbene som kommunalsjefer i Sirdal kommune. Til jobben som kommunalsjef for personal- (HR) og organisasjonsutvikling er det 18 søkere. Til jobben som kommunalsjef for oppvekst har 10 søkt.

Blant kjente søkere til personal- og organisasjonsutvikling er Glenn Oliver Josdal (53), ambulansemedarbeider og politisk engasjert for Arbeiderpartiet. Blant annet leder for utvalg for oppvekst og levekår. I tillegg har brannsjef Roger Egeli søkt jobben.

Rektor Elisabeth Åvesland ved Tonstad skule, er blant søkerne til jobben for oppvekst. Avisen Agder brakte søkerlisten for de to jobbene først.

Kommunalsjef personal og organisasjonsutvikling

 • David Svindland (28), jobber nå som serviceleder, bosatt i Kvinesdal
 • Peder Anton Arnesen (26), nå student og operatørvikar, bosatt i Farsund
 • John-Haakon Wendt (61), jobber nå som researcher, bosatt i Stavanger
 • May Linda Hamm (47), jobber nå som faglærer i HMS, bosatt i Sandnes
 • Ida Marie Meland Eikebrok (34), jobber nå som rådgiver i organisasjon og utvikling/personal, bosatt på Feda
 • Linn Gyland (39), jobber nå som rådgiver folkehelse og prosjektleder, bosatt i Kvinesdal
 • Bente Holta (37), jobber nå som rådgiver personal, bosatt på Tonstad
 • Borghild Fjeldsaa (33) jobber nå som rådgiver, bosatt i Gyland
 • Glenn Oliver Josdal (53), jobber nå som ambulansearbeider, bosatt på Tonstad
 • Katrine Stene (30), jobber nå som barnehagelærer/pedagogisk leder, bosatt i Klepp
 • Roger Egeli (51), jobber nå som brannsjef, bosatt i Sokndal
 • Aline Craide (44), jobber nå som seniorrådgiver, bosatt i Farsund
 • Lena Knutsen (52), jobber nå som helsesykepleier og spesialsykepleier, bosatt på Tonstad
 • Katja Balke (47), jobber nå som rådgiver, bosatt i Gyland
 • Zaki Ullah Munawar (36) jobber nå som seniorrådgiver, bosatt i Sandnes
 • En mann og ei kvinne har fått sin søknad unntatt offentlighet og én mann har trukket sin søknad.

Foto: Glenn Oliver Josdal er blant søkerne til kommunalsjef for personal- og organisasjonsutvikling.

Roger Egeli søker som kommunalsjef for personal- og organisasjonsutvikling.

Annonse

 • Kommunalsjef oppvekst
 • Katrine Stene (30), bosatt i Klepp, jobber nå som pedagogisk leder.
 • Kjetil Gjerdevik (45), bosatt i Sandnes, jobber nå som rektor.
 • Joe Rusi (48), bosatt i Flekkefjord, jobber nå som lærer
 • Nils Petter Flesjå (48), bosatt i Stavanger, jobber nå som virksomhetsleder for barnehage/ skole på Finnøy
 • Elisebeth Åvesland (50), bosatt i Flekkefjord, jobber nå som rektor på Tonstad skule
 • Kirsten Elin Bergvik (53), bosatt i Stavanger, jobber nå som ass. rektor på Harestad skole
 • Eli-Margrethe Uglem (47), bosatt i Flekkefjord, jobber nå som undervisningsinspektør på Sunde skole
 • Linn Gyland (39), bosatt i Kvinesdal, jobber nå som prosjektleder/ rådgiver folkehelse
 • Øystein Heldal (51), bosatt i Lillesand, jobber nå som rådgiver/ kontaktlærer
 • Tone Bergljot Eikeland (49), bosatt i Sokndal, jobber nå som vei- og utemiljøsjef.