Home>Front>Sirdals inntektstopp
Front Nyhet Nyhet forts.

Sirdals inntektstopp

Torfinn Arne Nesset topper Sirdals inntektstopp for ligningsåret 2021, med 17.763.576 kroner. Signe Lise Årsland (hytteutbygger) er på 2. plass med 8.233.613 kroner, mens Askjell Tonstad, eier av Norhard på Tonstad, på 3. plass med 8.000.462 kroner. Sirdal hadde i 2021 1.652 skatteytere.

Nesset har bygget ut hyttefeltene Haugefjedl, Brendehei og nå Hobmannsknuden. For et år siden åpnet han restauranten Slottet.

Foto: Torfinn Arne Nesset topper alle lister i Sirdal.

Et bilde som inneholder mann, person, briller

Automatisk generert beskrivelse

Signe Lise Årsland.

Torfinn Arne Nesset topper også formuestoppen med 56.950.996 kroner. Der kommer Geir Helge Tjørhom på 2. plass, eier av GP-butikken, med 26.662,739 kroner. Tor Sigve Vik, eier av Sinneshyttå, kommer på 3. plass med 23.460.564 kroner.

Når det gjelder innbetaling av skatt, er Nesset på topp og betalte 4.651.403 kroner til felleskassen. Askjell Tonstad fulgte på neste plass med 1.978.376 kroner, mens kommuneoverlege Paul Otto Vindelev var på 3. plass med 1.959.186 kroner.

Annonse

Askjell Tonstad, eier av Norhard på Tonstad.

.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Formuestoppen

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Skattetoppen

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse