Home>Nyhet>Svar til ordføreren
Nyhet Nyhet forts.

Svar til ordføreren

Av Leif Sirevåg

Ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune hadde 14. Desember et lengre innlegg på Facebook. Som ansvarlig redaktør av Sirdalmedia, vil jeg gjerne komme med noen kommentarer om feilsiteringer og faktafeil.

Ordføreren skriver blant annet:

Innbyggerne er taperen når den fjerde statsmakt ikke lykkes fullt ut. Det er tross alt ikke alltid realitetene selger best.

Noen påstander og fremstillinger er blitt klassikere i dekningen av Sirdalspolitikken. Man kunne bli fristet til å tro at strategien var at gjentakelse skulle føre til at noe som ikke stemmer, blir en realitet.

På oppfordring skal jeg her kort kommentere noen av disse «klassikerne», og så avslutter jeg med litt overordnet økonomi.

Annonse

Ordføreren skriver om fotballhallen:

Kostnaden for kommunen er oppgitt til 42-43 millioner kroner, ikke over 50 mill. som Sirdalsmedia melder,

17. oktober skrev Sirdalmedia om tertialrapport to.

Investeringsbudsjettet er på 130.995 millioner kroner for 2022. Ved utgangen av august er det brukt 73.802 millioner kroner.

Den største posten er fotballhallen med 52,1 millioner kroner i budsjettet. Ved utgangen av august var det utbetalt 31,8 millioner kroner.

Vi har skrevet sju artikler om fotballhallen og da er alltid merverdiavgift og spillemidler blitt fratrukket for å komme fram til nettobeløpet. Dette nevnes ikke.

Ordføreren skriver om hotell-saken:

Sirdal kommune skal IKKE kjøpe og drive et hotell, slik Sirdal Media melder.

2. desember skrev Sirdalmedia om saken:

Å kjøpe og eie et hotell opprører sirdølene, fra nord til sør.

Sirdalmedia har ikke skrevet at kommunen skal drifte hotellet. Det er noe helt annet og vi har tidligere skrevet om hvem som skal drifte hotellet.

Ordføreren skriver om Indre Hauan:

Istandsettelsen av huset beløper seg IKKE til over 5 millioner kroner slik Sirdalmedia skriver.

17. oktober skriver Sirdalmedia:

Restaureringen av Indre Hauan bygget er blitt to millioner kroner dyrere enn budsjettert. Det kommer i tertialrapport to for Sirdal kommune. Nå er det brukt 5.843 millioner kroner, mot budsjett på 3.750 millioner kroner.

Jeg synes ordføreren drar det vel langt med å klage over den fjerde statsmakt. Meningsutveksling er vi i pressen for. Kritikk må og skal vi tåle. Men når vi skriver må vi kunne stole på de fakta som legges fram fra kommunen.

Ordføreren drar det vel langt og bruker de tall og ord som passer best inn i hans artikkel. Det er greit, men da må det siteres riktig. Det føler jeg ikke er gjort her.

En ting er vi i alle fall enige om: Vi heier begge på Sirdal.

God jul til leserne.