Home>Nyhet>Nei til solceller i elveskråning
Et bilde som inneholder tre, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Nei til solceller i elveskråning

Geir Åsbjørn Ovedal fikk verken leie eller kjøpe deler av kommunal eiendom til solceller i elveskråningen ved utgangen av elva Sira på Tonstad. Arealet er på 170 kvadratmeter. Formannskapet i Sirdal gikk enstemmig inn for avslaget.

Begrunnelse for avslaget er at det ikke er ønskelig å øke privatiseringen i dette området og hensynet til områdereguleringsplan Tonstad.

Administrasjonens vurdering

Det søkes om å kjøpe eller leie deler av kommunal eiendom. Omsøkte areal er en del av elveskråningen og nedenfor blir elva brukt til bading. Fra broen og østover er det blant annet regulert til friluftsområde i sjø- og vassdrag i områdereguleringsplanen. Det er også regulert turdrag og offentlig turvei. Hensikten med arealformålene er å sikre ferdselsområder på land, gjerne i tilknytning til bebygde områder.

Intensjonen med forespørselen vurderes til å være god, gjennom å produsere strøm fra solcelleanlegg.

Det vurderes til ikke å være hensiktsmessig å øke privatiseringen i dette området. Videre

Annonse

vurderes at montering av solcelleanlegg i skråningen ikke fremmer formålene områdereguleringsplanen hjemler. På bakgrunn av dette vurderes at kommunal eiendom ikke bør selges eller leies bort.

  • Det er spennende å satse på solceller, men kanskje ikke i et natur/fellesområde og på et sted som er i strid med reglene for bygging i «strandsonen», påpekte Thor Jørgen Tjørhom (Sp)

Rolf M Hompland (Krf) syntes det er et spenstig initiativ. Han beklaget å måtte si nei.

Rolv Guddal (Ap) likte også initiativet. Han oppfordret til å se på vilkår for solceller generelt. Isak Liland (H) mente kommunen ikke har noe annet å gjøre enn å gi avslag på bygging i nærheten av vassdrag.

Foto: På dette foto vises hvordan Ovedal ville plassere solcellene.