Home>Front>325.000 kr i VA-kostnader pr tomt
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

325.000 kr i VA-kostnader pr tomt

De 16 kommunale tomtene som legges ut for salg i april ved Knausane boligfelt, har en kostnad på 755.000 kroner pr tomt. «Alle kostnader til vann og avløp føres på eget selvkostregnskap og er ikke med i grunnlaget for beregning av tomtepriser,» går det fram av innstillingen fra kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr. Dette skal opp til politisk behandling i formannskap og kommunestyre.

Videre heter det i utredningen; Kostnader til vann- og avløp kommer i tillegg og føres i eget selvkostregnskap for vann og avløp som dekkes inn av kommunale avgifter.

For første byggetrinn utgjør VA-kostnadene for de 16 boligtomtene, 5,2 millioner kroner samlet, eller 325.000 kroner pr boligtomt. Enhetsleder for teknisk drift, Frank Haughom, og byggeleder, Steinar Haugen viser til vedtak i kommunestyret; der alle påløpte VA-kostnader i kommunale boligfelt skal dekkes av kommunen. Med andre ord fritak for disse kostnader.

Fritak for tilkoblingsavgift er det ikke. Alle boliger, private, som i kommunale boligfelt sammen med nye hytter, må betale en tilknytningsavgift på 67.000 kroner for vann og kloakk.

Endre Haukelids private boligfelt på Fintland, har sju ledige tomter igjen av 13 totalt. Der koster tomtene 800.000 kroner pr stk, i tillegg kommer det kostnader til grovplanering.

Det betyr at det er 23 ledige tomter til våren på Tonstad.

Annonse

I tillegg driver eiendomsmegler, Marita Lervik i Aktiv Eiendomsmegling, med salg av boliger for Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad. Åtte ansatte har valgt å kjøpe de boligene de selv bor i. Husene ligger i en prisklasse på 1.500.000 – 1.650.000 kroner. Størrelsene er omkring 120 – 150 kvadratmeter.

I tillegg er det solgt fire boliger på det åpne markedet. To i Søkkjebakken og to i Rolf Tonstad Vei.

  • 11 boliger gjenstår, men det er litt usikkert om alle disse skal selges, eller om Sira-Kvina vil beholde noen, sier Lervik.

Foto: På dette kartet ligger boligtomtene til Endre Haukelid på Fintland (til venstre på kartet). Knausane Boligfelt kommer ovenfor den nye fotballhallen som er avmerket i blått (til høyre).