Home>Nyhet>Dataopplæring for pensjonister
Nyhet Nyhet forts.

Dataopplæring for pensjonister

Mobil, Ipad eller datamaskin er ukjent, skremmende og vanskelig for mange pensjonister. Dette er noe som har kommet mer og mer i hverdagen for de fleste. Skal vi betale fakturaer, for eksempel, er det nødvendig å bruke slike hjelpemidler. Alle tør ikke kaste seg utpå, og foretrekker fortsatt brevgiro. Sikkert og godt synes flere, selv om det er høye gebyrer.

Per Magne Sinnes (75) er blant de frivillige som stiller opp for eldrerådet i Sirdal kommune og er engasjert og opptatt av opplæring for personer som føler seg usikre på å benytte data i hverdagen. En annen IKT-ambassadør er Vidar Solstad på Tonstad. De bruker begge sin fritid på å hjelpe sine pensjonist-kollegaer. Nylig hadde Sinnes presentasjon for brukere som møtte opp på dagsenteret på Tjørhom. Der er det fast møteplass tirsdag og torsdag.

  • Dersom noen ønsker hjelp til å utføre oppgaver, eller trenger opplæring, kan jeg kontaktes, så vil jeg enten komme hjem eller de kan besøke meg, sier Per Magne.

Mange trenger hjelp, men flere brukere er redde for å trykke på de nye hjelpemidlene. – Det er store utfordringer for mange og uten trening tar de ikke sjansen på å benytte de nye hjelpemidlene, sier Per Magne.

Foto: Karin Sinnes, Arne Sinnes, Olaf Å. Tjørhom, John Lars Johnsen, Knut Sinnes, Tor Tjørhom og Torjus Kvæven

Madli Myhre (fra venstre), Tordis Brekke, Anny Haugen og Karin Sinnes

Da han hadde møte med pensjonistene, kunne han ikke advare dem nok til å være forsiktige. Han viste til at det er mange der ute som gjerne «vil loppe deg for penger». De bruker de mest utrolige metoder. Det samme gjelder for kjøp av varer. Så en kan ikke advare, spesielt de eldre, til å være forsiktige nok. Dette gjelder også mobilsamtaler.

Annonse

Ester Tjørhom (fra venstre), Anna Kvæven, Madli Myhre, Anny Haugen og Judit Sinnes

C:\Users\PerMagne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20230119_123344.jpg

Per Magne Sinnes informerer om bruk av data.