Home>Nyhet>En søker til soknepreststillingen
Nyhet Nyhet forts.

En søker til soknepreststillingen

Robert Høstland, 50 år, fra Jørpeland er eneste søker til den ledige stillingen som sokneprest i Sirdal sokn, bekrefter personalsjef Bjarne Nordhagen i Agder og Telemark bispedømmeråd.

Høstland skal fullføre sine teologistudier til våren. Knut Torfinn Øydna er i dag vikarprest etter at Christiane Krahner sluttet som sokneprest ved årsskiftet.

Soknepreststillingen skal deles mellom Sirdal og Flekkefjord med 80 prosent i Sirdal og de resterende 20 prosent i Flekkefjord.

Nordhagen er fornøyd med at det er søkere til stillingen. Kirken opplever i dag en rekrutteringskrise og han gleder seg derfor over at det er en søker.

Foto: Tonstad kyrkje.