Home>Front>Forlik i veistrid
Front Nyhet Nyhet forts.

Forlik i veistrid

Torsdag ble det inngått forlik mellom Soleiknuten Hyttegrend og Boligpartner og 15 av 17 hytteeiere. Det betyr at de nye hytteeierne får tilgang til å kjøre gjennom bommen i Soleidalen på Sinnes.

  • Alle parter er nå glade for at vi er kommet til enighet i denne saken som har pågått i ett års tid, sier Laila Helleberg, eier og utbygger av Soleiknuten Hyttegrend, til Sirdalmedia.
  • Det viktigste nå er at hytteeierne har inngått avtale om drift- og vedlikehold av veien og skiløypen. Da får de også rettigheter til å kjøre gjennom bommen.

Helleberg vil ikke oppgi noe beløp fra forliket mellom selskapene og den enkelte hytteeier om hva de skal betale.

Soleiknuten Hyttegrend er eier av veien og skiløypa. Nå sendes faktura til velforeningene som vil fordele kostnadene mellom brukerne.

Denne veistriden startet da Boligpartner solgte hyttene med veirett. Det har ikke Soleiknuten Hyttegrend akseptert. For at de 17 hytteeierne på Rubetødnan hyttefelt skulle få passere bommen, måtte det inngås avtale med den enkelte eier for å få veirett. Nå kan tinglysing av veirett til den enkelte gjennomføres.

Foto: Nå får hytteeierne tilgang til å kjøre gjennom bommen.