Home>Front>Fotballhallen klar til 1. februar
Front Nyhet Nyhet forts.

Fotballhallen klar til 1. februar

Den nye fotballhallen, Sira-Kvina Arena på Tonstad, følger framdriftsplanen og overtakelse vil skje 1. februar. Konkret Entreprenørselskap AS i Mandal har totalentreprise på bygget, og nå pågår det en hektisk innspurt for at alt skal bli klart i løpet av en ukes tid.

 • Både tids- og økonomiplan har vært stram, men vi leverer etter avtalen, sier daglig leder Jan Ludvig Ilebekk hos Konkret til Sirdalmedia.

Tirsdag skal Konkret og kommunen møtes for å gjennomgå bygget og skrive nødvendige overtakelsesprotokoller, så er det klart for bruk fra 1. februar.

Fotballhallen har et totalbudsjett på 54,5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Avtalen med Konkret er på cirka 48 millioner kroner, mens det resterende utgjør grunnarbeidene, fiber, strømtilførsel og reservekonto. . Netto vil hallen komme på cirka 46,6 millioner kroner for Sirdal kommune, når alle tilskudd er trukket fra, spillemidler utgjør 7,9 millioner kroner.

Foto: Siste hånd med legging av kunstgresset.

Et bilde som inneholder vegg, person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Ola Hobbesland lister i toalettene.

Innredningen pågår for tiden for fullt og et tysk firma legger siste hånd på kunstgresset. Dette er blitt oppgradert i kvalitet under byggeperioden. Det er også montert tre skillevegger i taket, slik at hallen kan deles inn i fire enheter samtidig.

Annonse

Ellers er garderobene ferdige, likedan kafe og møtesal i andre etasje. Nå bygges tribuner både i 1. og 2.etasje. Konkret har også gjort klart tiltak for klatrevegg, slik at det er dimensjonert for montering senere.

Et bilde som inneholder innendørs, tak, bygning, gulv

Automatisk generert beskrivelse

Møtesalen i 2. etasje er klar til bruk.

Hallen vil ha en bredde på 57,5 meter og en lengde på 80 meter. Hallen ruver 13,65 meter, men innendørs er det ni meters høyde. I tillegg kommer garderobebygg og servicedel med 470 kvadratmeter i to etasjer.

Tonstad Idrettslag skal leie og drifte den nye fotballhallen fra 1. februar. Idrettslaget skal betale en leie på 250.000 kroner i året.

Leieperioden er på ti år og leien vil bli indeksregulert. Den faktiske leieperioden er på hele 40 år i henhold til forlengelsene som ligger i avtalen.

Kommunen skal sørge for snørydding rundt hallen. Når det gjelder driftsutgiftene skal kommunen forskuttere kostnader til strøm, renovasjon, vann/avløp og forsikringer. Idrettslaget har ansvar for vedlikehold av bygningen.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ronny Vatne fra Konkret er formann for tømmergjengen.

Appendix A

Årlige driftskostnader er estimert som følger:

Drift/vedlikehold (inkl. renhold) ca. kr 600 000

Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) ca. kr 230 000

Forsikringer ca. kr 50.00O

Totalt: ca. kr 880 000

(Stipulert forsikringspremie er oppgitt av Waco Forsikringsmegling. Det legges videre til grunn

energiforbruk på 250 000 kwh til en pris av 0,75 kr/ kwh).

Leietaker disponerer fotballhallen i perioden

 • Mandag til fredag i tidsrommet 15:30 – 22:00
 • Lørdag og søndag i tidsrommet 07:00 – 22:00
 • Leietaker kan ved behov benytte hallen etter 22:00, men må avklare dette med Utleier.
 • Leietaker er kjent med at Utleier vil disponere øvrig halltid til bruk i kommunens skoler

og barnehager, samt til utleie til fylkeskommunen

Et bilde som inneholder innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Tribunene klargjøres nå for bruk.

Reklame- og fremleieinntekter går til idrettslaget. Leieinntekter fra videregående skole for bruk/leie av hallen, går til Tonstad IL. Det samme gjelder inntekter fra Tonstadli feriesenter og sponsorinntekter som laget klarer å skaffe til veie.

Følgende er lagt til grunn for søknad om spillemidler (spillemidler angitt i parentes):

 • Fotballhall, treningshall 50x70m spilleflate (kr. 6.500.000)
 • (2 garderobesett, lager for mål og idrettsmateriell utenfor sikkerhetssone)
 • 2 stk lager á 50 m2 (kr. 600.000)
 • Sosialt rom, 100 m2 (kr. 500.000)
 • Klubbrom, til idrettsbruk 50 m2 (kr. 300.000)
 • Til sammen kan kr. 7.900.000 utløses i spillemidler.
 • I tillegg inneholder hallen bl.a. vrimleområder/-hall, kioskområde samt tribune.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse

På utsiden av fotballhallen gjenstår asfaltering, oppmerking av parkeringsplasser og beplanting. Dette må vente til våren.

Her er det skisse av hallen sammen med garderobebygg og servicedel i to etasjer.