Home>Front>Ikke 100 % sokneprest-stilling
Front Nyhet Nyhet forts.

Ikke 100 % sokneprest-stilling

Soknerådet i Sirdal nådde ikke fram med sitt ønske om å få den utlyste sokneprest-stillingen til en 100 prosent stilling i Sirdal sokn. Stillingen blir fortsatt delt med 80 prosent Sirdal og 20 prosent Flekkefjord.

Tjenestestedet blir delt og den fjerde uken i Flekkefjord er hovedsakelig begravelser i Flekkefjord og på Hidra.

Den kombinerte stillingen blir svært krevende, for det blir mye tid i bil. Avgått sokneprest, Christiane Krahner, uttalte at det ble for mye kjøring når hun i tillegg er bosatt i Eigersund. Derfor søkte hun ny jobb og fikk stillingen som sokneprest på Eigerøy og Helleland.

  • Jeg er ikke yrkessjåfør, men utdannet prest, sier Krahner til Sirdalmedia. Jeg mislikte all kjøringen, spesielt til Flekkefjord og Hidra. – Arbeidstiden ble nesten mer i bil enn på kontoret og besøk i menigheten. Derfor skiftet jeg jobb. Jeg elsket menneskene i Sirdal.

Krahner hadde samme begrunnelse for oppsigelsen som Rolf P. Eriksen. Den kombinerte stillingen ble innført da mangeårig sokneprest Sigurd Flydal sluttet og ble pensjonist.

Yngve Bjørn Søyland, kirkeverge i Sirdal, forstår kritikken og misnøyen til de som har sluttet. Han mener selv at det er dårlig ressursbruk og lite hensiktsmessig med så stort og krevende geografisk område. Det blir mye reisetid med så lange avstander.

Søknadsfrist til jobben er 15. januar og ifølge annonsen er arbeidsoppgavene:

Annonse

  • forberede og forrette gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • delta i konfirmasjonsundervisningen
  • være en pådriver i menighetsarbeidet og bidra til å bygge engasjement i gudstjenestene
  • være medlem av menighetsråd/fellesråd
  • samarbeide med menighetsråd, frivillige og andre ansatte om løsning av oppgaver
  • en tjenesteuke i Flekkefjord hver måned
  • samarbeider med prestene i Flekkefjord om ferier og friuker

Foto: Christiane Kraner sluttet på grunn av all kjøringen.