Home>Front>Innsamling til Ukraina
Front Nyhet Nyhet forts.

Innsamling til Ukraina

Den internasjonale nyttårsfesten i kulturhuset på Tonstad gjorde et sterkt inntrykk på mange av de fremmøtte, hvor flyktningene fra Ukraina fortalte fra krigen i hjemlandet. Deres historier får etterdønninger. Sirdal Bondelag har nå satt i gang en innsamlingsaksjon.

  • Bondelaget ønsker å bidra med penger for å kunne kjøpe inn nødvendig utstyr til de mange krigsherjede. Vi vil sende varene i slutten av januar, sier Tor Arne Liland i Bondelaget.

De fleste koner, barn og eldre har det vanskelig når ektemannen er i fronten og kjemper i krigen mot Russland. Sirdølene er kjent for å være rause og Liland oppfordrer til å vippse penger til Bondelagets konto 567656. De trenger all den støtte de kan få.

Bondelaget samarbeider med Nils Asbjørn Åtland fra Gyland. Han er gift med Magda fra Ukraina. De kjenner forholdene godt og vet hvilke varer og utstyr som trenges. Liland føler seg også trygg på at varene vil komme fram når de er med og organiserer hjelpearbeidet. Bondelaget har bevilget 5.000 kroner til denne aksjonen. Kommunens Solidaritetsfond støtter aksjonen med 50.000 kroner

  • Vi er veldig takknemlige for alt som kommer inn, sier Liland.

Foto: Tor Arne Liland fra Bondelaget har startet innsamlingsaksjon for Ukraina.