Home>Front>Kafe og hotell på den fineste utsiktstomten
Front Nyhet Nyhet forts.

Kafe og hotell på den fineste utsiktstomten

Dette er Tonstads fineste eiendom. Den måtte kommunen sikre seg når den kom for salg. Det ble en for stor fristelse til å overta dette stedet. Messebygget til Sira-Kvina Kraftselskap måtte bare sikres, sier Jonny Liland, ordfører i Sirdal kommune.

Torsdag ble en tre-parts avtale inngått mellom Sirdal kommune, Sira-Kvina Kraftselskap og SV (Sirdalsvatnet) drift & catering AS. Avtalen innebærer i korte trekk følgende:

  • Sirdal kommune kjøper messebygget for en million kroner.
  • Sirdal kommune kjøper to dekar areal i forlengelsen av messebygget til bruk for oppføring av kraftvitensenter og treningssenter. 100.000 kroner betalte kommunen for tomten.
  • Sirdal kommune oppretter et Eiendomsselskap, eller KF (Kommunalt Foretak) der et profesjonelt styre skal forvalte og styre denne eiendommen.
  • SV drift og catering AS overtar 1. februar driften av messebygget. Selskapet skal betale 400.000 kroner i årlig leie til kommunen de tre første årene, så skal avtalen reforhandles.
  • Sira-Kvina Kraftselskap forplikter seg til å kjøpe kost og losji for 20-25 prosent av årlig døgnkapasitet på 7.300 overnattinger. En såkalt storkundeavtale. Den avtalen er på fem år pluss opsjon på ytterligere fem pluss fem år.
  • SV drift og catering AS eies av Kristian Tronstad, Kamil Szuster og Tommy Kvello med en tredjedel hver. Kvello skal være daglig leder, mens Szuster skal være kokk annen hver uke.

Det har vært god dialog mellom de tre partene mens avtalene har blitt utarbeidet. Ordføreren understreket at alle er svært godt fornøyde med resultatet.

Kvello i driftsselskapet sier at det bare blir vanlig messedrift til å begynne med. Han håper imidlertid at de kan åpne for publikum til påske, med kafedriften. Før de kan starte med overnattinger vil alle rommene bli pusset opp for å bli mer attraktive. Samtidig vil rommene gå fra en seng til dobbeltrom. Dermed dobles kapasiteten.

Foto: (fra venstre) Tommy Kvello, administrerende direktør Magne G. Bratland og ordfører Jonny Liland på trappen utenfor messebygge,t med den flotte utsikten over Sirdalsvatnet.

Alle avtaler ble undertegnet torsdag av Tommy Kvello, Jonny Liland og Magne G. Bratland.

Annonse

Messebygget ble oppført i 1965 og er på 1.500 kvadratmeter. Kvello sier bygget krever mye oppussing innendørs før det kan tas i bruk. Det er et stort etterslep. Når de kostnadene kommer, vil det påvirke romprisen.

  • Utsiktene til fullt belegg er gode, fordi vi har et stort nedslagsfelt, fra Rogaland til Sørlandet, som kan ta i bruk det kommende hotellet, sier Kvello og legger til at overnattingsmuligheter ikke blir klar før om to år.

Ordføreren opplyser at arealet utvendig skal være like velstelt og fint som før. Det er partene enige om.

  • Jeg håper vi kan ha klar et kostnadsestimat før sommeren, hvilke pris kraftviten- og treningssenteret vil komme på, sier Jonny Liland og legger til at vitensenteret er et samarbeid med Tonstad Vindpark, Sira-Kvina Kraftselskap og kommunen. Vindparken går inn med 17 millioner kroner i dette senteret. Det ble klart i fjor.

Geir Liland, økonomi- og administrasjonssjef i Kraftselskapet, opplyste at det er to ansatte i dagens messebygg. En blir med videre i det nye driftsselskapet, mens den andre vil jobbe i Kraftselskapet.

Ordfører Liland er veldig glad for at plassen og bygget er sikret. Dermed kan alle fastboende og turister komme å spise og eventuelt overnatte her, når alt er pusset opp og på plass. Da vil en ha en merkevare med utsøkt utsiktsplass over Sirdalsvatnet.

Kvello og Tronstad skal fortsatt drive puben B 20 i sentrum. Samme lokaler som de produserer sitt øl.

Et bilde som inneholder himmel, fjell, utendørs, båt

Automatisk generert beskrivelse

Messebygget ligger nærmest det store treet på pynten mot utløpet av elva Sira.