Home>Nyhet>Kommunalsjef oppvekst
Nyhet

Kommunalsjef oppvekst

Elisebeth Åvesland, fra Flekkefjord, er ansatt som ny kommunalsjef oppvekst i Sirdal kommune.

 • Blant mange sterke søkere til den nye stillingen gjorde Åvesland et solid og godt inntrykk. Åvesland har bred erfaring innenfor området og som rektor på Tonstad skule kjenner hun kommunen godt, skriver kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr på kommunens hjemmeside. Dette vil komme godt med når hun skal arbeide med å samle tjenester rettet mot barn og unge i Sirdal, og styrke tverrfaglige samarbeidskulturen i organisasjonen.

Kommunedirektøren ser fram til å få Åvesland med i topplederteamet i kommunen og er sikker på at hun vil sørge for at vi holder vårt fokus på at alle barn og unge i Sirdal skal oppleve mestring og tilhørighet.

 Omfattende oppgaver

Under utlysningen til den nye stillingen var det omfattende oppgaver som ble krevd:

 • Som kommunalsjef vil du jobbe i et sterkt lederkollegium, både i og utenfor eget tjenesteområde. Du må kunne se muligheter og løsninger, og ha en sterk evne til å stimulere til samhandling på tvers av organisasjonen. I rollen vil du sitte tett på beslutningsprosessene, og arbeide i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Dette krever en utpreget rolleforståelse og lederidentitet, med ansvar for store og viktige samfunnsområder. Rollen byr på en unik mulighet til å påvirke viktige områder som bidrar til å utvikle framtiden i Sirdal kommune, fremholder Sirdal kommune i sin beskrivelse av stillingen.
 • Det forventes et aktivt engasjement og ledelse av et strategi- og omstillingsarbeid innenfor oppvekst. Vi ønsker å få til innovasjon og utvikling med mål om at alle barn og unge skal oppleve mestring og tilhørighet. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Overordnet ansvar for kommunalområdet oppvekst med tilhørende virksomheter
 • Være en pådriver i utviklingsarbeid og fagfornyelse
 • Motivere til høy ytelse, kontinuerlig forbedringsarbeid og gjennomføring av tjenestene
 • Tenke helhetlig, sette retning og fokusere på tidlig innsats på tvers av tjenesteområdene
 • Representere i politiske organer, politisk saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak
 • Legge til rette for involvering av innbyggere, brukere medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, og i forbedringsprosesser
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere
 • Bidra og legge til rette for et godt arbeidsmiljø

Av kvalifikasjonskrav løftes det frem blant annet relevant høyere utdanning, ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet, kjennskap til offentlige beslutningsprosesser og samspill med folkevalgte, kunnskap om budsjettering og økonomistyring og relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid.

Foto: Elisebeth Åvesland ny kommunalsjef oppvekst.